Олицька громада

Волинська область, Луцький район

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Олицької  селищної ради «Про надання платних соціальних послуг населенню у 2021 році»

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення Олицької  селищної ради «Про надання платних соціальних послуг населенню

у 2021 році»


 

Проект рішення Олицької селищної ради «Про надання платних соціальних послуг населенню у 2021 році» розроблено відділом соціального захисту та соціального обслуговування населення Олицької селищної ради.

Мета проекту: встановлення на території Олицької селищної ради платних соціальних послуг населенню у 2021 році у відповідності до Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VІІІ, постанов Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 29.12.2009 № 1417, «Про затвердження порядку регулювання тарифів на соціальні послуги» від 01.06.2020 № 428, наказу Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015 № 1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг», керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», задоволення потреб громадян .

З текстом проекту рішення можна ознайомитись:

в мережі Інтернет http://olytska.gromada.org.ua/

у фінансовому відділі Олицької селищної радиКіверцівський район, смтОлика, вул. Замкова17, тел.(03365) 9 51 41.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому та/або електронному вигляді  по e-mail:  olyka.sr@gmail.com  впродовж 20 днів з дня оприлюднення проекту рішення на офіційній сторінці Олицької селищної ради в мережі Інтернет.

Олицька селищна рада

 

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

 

ОЛИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

2021 року смт Олика № 7/

Про надання платних соціальних послуг населенню у 2021 році

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 № 2671-VІІІ, постанов Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 29.12.2009 № 1417, «Про затвердження порядку регулювання тарифів на соціальні послуги» від 01.06.2020 № 428, наказу Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015 № 1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг», керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши рекомендацію постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити такі, що додаються:

- Положення про умови та порядок надання платних соціальних послуг, що надаються відділом надання соціальних послуг населенню Олицької селищної ради;

- Соціальні послуги надаються отримувачам:

Відповідно до статті 28 нового Закону про соціальні послуги, соціальні послуги надаються за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційованої плати або за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

1) За рахунок бюджетних коштів (безоплатно) соціальні послуги надаються:

 • особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми;

 • особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;

 • дітям з інвалідністю;

 • особам з інвалідністю I групи;

 • дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років;

 • сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів;

 • дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі захворювання, розлади, вади;

 • усім громадянам, середньомісячний сукупний дохід яких менший двох прожиткових мінімумів;

 • усім громадянам – соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу жестовою мовою, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово).

 

1) з бюджетних коштів; 2) з установленням диференційованої плати залежно від доходу отримувачів соціальних послуг; 3) коштом отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

- Надання соціальних послуг не залежить від наявності працездатних чи непрацездатних дітей, а залежно від доходу особи, яка претендує на отримання соціальних послуг.

- Відділ надає БЕЗОПЛАТНО послуги (незалежно від доходу): – особам, які постраждали від торгівлі людьми й отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми;

особам з інвалідністю І групи; – особам, середньомісячний сукупний дохід яких (за попередні 6 місяців) становить менше ніж 2 прожиткових мінімуми для відповідної категорії осіб.

- З установленням ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ПЛАТИ в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткових мінімуми, але не перевищує чотири прожиткових мінімуми для відповідної категорії осіб.

КОШТОМ ОТРИМУВАЧА (за повну плату) соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги: 1) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткових мінімуми для відповідної категорії осіб; 2) понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.


 

- Тарифи на 2021 рік на платні соціальні послуги, що надаються відділом Олицької селищної ради.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань постійну комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку.


 

Селищний голова Олександр ПРЕНДЕЦЬКИЙ

Катерина Миндреску

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Олицької селищної ради
від ---------2021 року № 7/

 

ПОЛОЖЕННЯ
про умови та порядок надання платних соціальних послуг
Відділом соціального захисту та соціального обслуговування населення Олицької селищної ради

І. Загальні положення

1. Положення про умови та порядок надання платних соціальних послуг Відділом соціального захисту та соціального обслуговування населення Олицької селищної ради (далі Відділ-Сектор) розроблено з урахуванням вимог Закону України «Про соціальні послуги» № 2671 від 17.01.2019 року,

від 1 червня 2020 року № 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», Постанова КМУ від 01.06. 2020року № 479 «Деякі питання діяльності центрів соціальних служб,

Постанови КМ №429 від 01.06.2020 року «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати та внесення змін до переліку соціальних послуг,умов та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Наказ Міністерства соціальної політики №429 від 23.06.2020 року «Про затвердження класифікатора соціальних послуг», Наказ Міністерства соціальної політики №419 від 16.06.2020 року «Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї Постанова КМУ від 27 січня 2021 року №99 «Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг»

Наказ Міністерства соціальної політики №760 від 22.11.2013 року «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома»Постанова КМУ від 03.03.2020 року №177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг»Постанова КМУ від 03.03.2020 року №185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг Постанова КМУ від 01.06.2020 року №587 «Про організацію надання соціальних послуг»

 

2. Платні соціальні послуги (далі – послуги) надаються Відділом з метою покращення або відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя громадян та з метою дотримання чинного Законодавства.

Метою надання Відділом платних соціальних послуг не може бути отримання прибутку.

3. Положення визначає організаційно-правову форму надання Відділом платних соціальних послуг.

4. Положення розроблене з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розрахунку тарифів на платні соціальні послуги, що надаються Відділом, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015 р. № 1186.

ІІ. Порядок надання платних соціальних послуг
Відділом соціального захисту та соціального обслуговування населення Олицької селищної ради

1. Платні соціальні послуги надаються:

- громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

- громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, у зв'язку із стихійним лихом, катастрофою, якщо середньомісячний сукупний дохід цих осіб вище встановленого прожиткового мінімуму;

- іншим громадянам, іноземцям та особам без громадянства, у тому числі біженцям, які проживають в Україні на законних підставах та перебувають у складних життєвих обставинах, потребують сторонньої допомоги і мають можливість оплачувати ці послуги.

2. Надання платних соціальних послуг здійснюється на підставі поданої до Відділу заяви особи, яка її потребує.

У разі коли особа, яка потребує соціальних послуг, за віком або за станом здоров'я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник.

3. Платні соціальні послуги надаються соціальними робітниками Відділу, посадові інструкції яких передбачають надання таких послуг.

4. Відділ інформує населення про умови та порядок надання платних соціальних послуг та їх вартість.

ІІІ. Перелік платних соціальних послуг

 1. Відділ надає такі платні соціальні послуги (додаток 1)

 

 • ведення домашнього господарства;

 • придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, медикаментів, книг і періодичних видань;

 • організація харчування;

 • прання білизни та одягу;

 • надання допомоги у користуванні послугами зв’язку;

 • надання допомоги в оплаті комунальних послуг та здійсненні інших платежів;

 • надання допомоги в оформленні документів та написанні листів;

 • організація консультування з питань законодавства (оформлення правових документів, адвокатські та нотаріальні послуги);

 • представництво інтересів в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях;

 • організація дозвілля;

 • здійснення профілактичних та санітарно-гігієнічних заходів за місцем проживання (перебування);

 • забезпечення супроводження;

 • організація надання консультацій лікарями за місцем проживання (перебування).

2. Платні соціальні послуги повинні відповідати опису їх змісту і якості, наведеному в Державному класифікаторі соціальних стандартів та нормативів, а також діючим соціальним нормам і нормативам.

ІV. Порядок встановлення тарифів на платні соціальні послуги

 1. Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються Відділом відповідно до Постанови КМ №429 від 01.06.2020 року «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати та внесення змін до переліку соціальних послуг,умов та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) і затверджуються на сесії. (додаток 2).

- Соціальні послуги із встановленням диференційованої плати надаються особам, які мають право на їх отримання відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”, крім осіб,які мають право отримувати такі послуги безоплатно.

- Диференційована плата за надання соціальних послуг установлюється виходячи із середньомісячного сукупного доходу особи за попередні 6 місяців,які передують місяцю звернення у розмірах, які не перевищують:

75 відсотків зазначеного доходу - у разі надання соціальних послуг стаціонарного догляду, паліативного/хоспісного догляду в умовах стаціонару;

12 відсотків - у разі надання соціальних послуг догляду вдома, паліативного догляду вдома, денного догляду, підтриманого проживання, надання притулку;

5 відсотків - у разі надання соціальних послуг представництва інтересів,посередництва (медіації), натуральної допомоги;

3 відсотків - у разі надання соціальних послуг соціальної адаптації, соціальної інтеграції та реінтеграції, соціальної реабілітації, консультування, соціального супроводу під час працевлаштування та на робочому місці, соціальної профілактики. Якщо особа, що потребує надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати (далі - особа), отримує декілька соціальних послуг, розмір такої плати визначається виходячи із більшого відсотка, але не може перевищувати 75 відсотків середньомісячного

сукупного доходу особи. Розмір щомісячної диференційованої плати за надання соціальних послуг не може перевищувати вартості послуг, що надаються протягом місяця.

Обчислення тарифів на платні соціальні послуги проводиться з урахуванням Методичних рекомендацій щодо розрахунку тарифів на платні соціальні послуги, що надаються Відділом, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015 № 1186.

2. Тариф на платну соціальну послугу обчислюється з урахуванням собівартості послуги, адміністративних витрат та розраховується за формулою:

Тариф (ціна) = Собівартість + Адміністративні витрати

3. Розрахунок собівартості соціальної послуги проводиться за формулою:

Собівартість = ПВОП + ПМВ + ЗВВ + ІПВ, де

ПВОП – прямі витрати на оплату праці;

ПМВ – прямі матеріальні витрати;

ЗВВ – загальновиробничі витрати;

ІПВ – інші прямі витрати.

4. При встановленні тарифу платної соціальної послуги базовий склад фактичних витрат береться згідно із положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, затвердженими наказами Міністерства фінансів України.

5. Адміністративні витрати включаються до тарифу на платну соціальну послугу в розмірі не більш як 15 відсотків витрат на оплату праці, визначених за нормами обслуговування для надання цієї послуги працівником (працівниками).

6. Встановлені тарифи переглядаються у разі зміни затверджених фінансових показників, необхідних для їх розрахунку.

V. Планування та використання доходів від надання платних послуг

1. Кошторис видатків Відділу, котрі здійснюються за рахунок надходжень, отриманих від надання платних послуг, складається на підставі індивідуальних розрахунків до кожного із джерел надходжень, очікуваних у плановому періоді, відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228, за формами затвердженими Міністерством фінансів України.

2. Видатки спеціального фонду кошторису за рахунок власних надходжень плануються Відділом у такій послідовності: за встановленими напрямами використання, на погашення заборгованості установи з бюджетних зобов'язань за спеціальним та загальним фондом кошторису та на проведення заходів, пов'язаних з виконанням основних функцій, які не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду.

3. Напрямки використання таких надходжень як плата за послуги, які надаються бюджетною установою абз. 14, 15 ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу України. Це покриття витрат, пов’язане з організацією та наданням таких послуг.

4. Кошти, отримані від надання платних послуг спрямовуються на розвиток структурних підрозділів, які надають ці послуги. Ці видатки включають у себе відшкодування матеріальних витрат, пов’язаних з організацією та наданням платних послуг, зокрема:

забезпечення організації надання соціальних послуг (придбання велосипедів, спецодягу, взуття, проїзних квитків для соціальних робітників);

заходи щодо обслуговування підопічних (благодійні обіди, подарунки до свят);

придбання та ремонт комп’ютерної техніки, придбання канцтоварів;

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для оснащення структурних підрозділів територіального центру.

 

 

Секретар ради Тетяна ЧИРКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Олицької селищної ради
від ----------2021 року № 7/

Тарифи
на платні соціальні послуги, що надаються
Відділом соціального захисту та соціального обслуговування населення Олицької селищної ради

Код послуги

Назва заходу

Одиниця вимірювання

Витрати часу на надання послуги, хвилин

Тариф, грн..

Тариф, грн. (лежачі)

 

Ведення домашнього господарства

11

Підготовка продуктів для приготування їжі

Одна послуга

18

12,26

14,24

12

доставка води

Одна послуга

18

12,26

14,24

13

прибирання житла

 

13а

косметичне прибирання;

Одне прибирання

18

12,26

14,24

13б

вологе прибирання

Одне прибирання

42

28,60

33,23

13в

генеральне прибирання

Одне прибирання

126

85,79

99,70

14

розпалювання печей

 

14а

винесення попелу

Одна послуга

42

28,60

28,60

14б

піднесення дров, вугілля

Одна послуга

42

28,60

28,60

14в

розпалювання печі

Одна послуга

42

28,60

28,60

15

доставка палива за рахунок підопічного

Одна послуга

120

81,70

81,70

16

занесення палива до місця зберігання

Одна послуга

120

81,70

81,70

17

прополка бур’янів, згрібання листя, розчистка снігу на доріжках в домоволодінні

Разове доручення

90

20

61,28

13,62

71,21

15,82

02

Придбання і доставка

 

21

продовольчих, промислових та господарських товарів

Разове доручення

20

13,62

15,82

22

медикаментів

Разове доручення

20

13,62

15,82

23

книг, газет, журналів і періодичних видань

Разове доручення

20

13,62

15,82

03

Організація харчування

31

приготування їжі

Одне приготування

60

30

40,85

20,43

47,47

23,74

32

годування (для ліжково-хворих)

Одне годування

24

12

16,34

8,17

18,99

9,49

04

Надання допомоги в оплаті комунальних послуг та здійсненні інших платежів

Одна оплата

45

20

30,64

13,62

35,61

15,82

05

Надання допомоги в оформленні документів(оформлення субсидій на квартирну плату і комунальні ослуги)

Одне оформлення

120

81,70

81,70

06

Представництво інтересів в органах державної влади, установах, підприємствах та організаціях

Одне доручення

72

48,73

56,63

07

Здійснення профілактичних та санітарно-гігієнічних заходів за місцем проживання (перебування)

71

заміна натільної і постільної білизни

Разове доручення

10

6,80

7,91

72

надання допомоги при купанні, миття голови, розчісування волосся, підрізання нігтів

Разове доручення

60

30

40,85

20,43

47,47

23,74

08

Забезпечення супроводження

Разове доручення

78

53,12

61,72

09

Надання допомоги у проведенні сільськогосподарських робіт (в обробці присадибної ділянки)

91

посадка

Один захід

150

102,13

118,69

92

прополка

Один захід

150

102,13

118,69

93

збирання врожаю

Один захід

150

102,13

118,69

012

Послуги з прання білизни та одягу та його прасування

121

Прання білизни та одягу (до 1.5 кг сухої білизни) вдома у підопічного на його пральній машині

Одна послуга

30

20,30

20,30

122

Прасування білизни та одягу (до 1.5 кг сухої білизни) вдома у підопічного

Одна послуга

15

10,21

11,87

 

 

Секретар ради Тетяна Чирко

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень