Олицька громада

Волинська область, Луцький район

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта проекту рішення Олицької  селищної ради «Про встановлення єдиного податку на території Олицької селищної територіальної громади на 2022 рік»

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта проекту рішення Олицької  селищної ради «Про встановлення єдиного податку на території Олицької селищної територіальної громади на 2022 рік»

Проект рішення Олицької селищної ради «Про встановлення єдиного податку на території  Олицької селищної територіальної громади на 2022 рік» розроблено фінансовим відділом Олицької селищної ради.

Мета проекту: встановлення на території Олицької селищної ради єдиного податку у відповідності до Податкового кодексу України, з урахуванням вимог Закону України від 11.09.2003  1160-ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», приведення нормативного акта у відповідність до змін у чинному законодавстві.

Проект спрямований на встановлення місцевих податків і зборів, визначення об’єктів оподаткування, платників податків і зборів, задоволення потреб громадян та суб’єктів підприємницької діяльності в здійсненні господарської діяльності, що створює  передумови для соціально-економічного розвитку територіальної громади.

З текстом проекту рішення та аналізом регуляторного впливу можна ознайомитись:

в мережі Інтернет http://olytska.gromada.org.ua/

у фінансовому відділі Олицької селищної радиКіверцівський район, смтОлика, вул. Замкова17, тел.(03365) 9 51 41.

Зауваження та пропозиції приймаються у письмовому та/або електронному вигляді  по e-mail:  olyka.sr@gmail.com  впродовж одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта  на офіційній сторінці Олицької селищної ради в мережі Інтернет.

Олицька селищна рада

 

 

ПРОЄКТ

 

ОЛИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

 

2021 року

смт Олика

7/

 

Про встановлення ставок єдиного податку

на території Олицької селищної територіальної

громади на 2022 рік

 

Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, частин 1, 2 статті 293 Податкового кодексу України, розглянувши рекомендації постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1.Встановити з 01.01.2022 року фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність залежно від виду господарської діяльності з розрахунку на календарний місяць:

1.1.Ставки єдиного податку для фізичних осіб- підприємців для 1-ї

групи платників єдиного податку у розмірі 10 відсотків від

прожиткового мінімуму.

1.2 . Ставки єдиного податку для фізичних осіб- підприємців 2-ї групи платників єдиного податку у розмірі 20 відсотків від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня податкового (звітного ) року

1.3 Ставки єдиного податку для фізичних осіб- підприємців 3-ї групи платників єдиного податку у відсотках до доходу згідно частини 3 статті 293 Податкового кодексу України.

2. Начальнику фінансового відділу Цимбалюку С.В.  дане рішення довести до відома платників податку.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку.

Селищний голова Олександр ПРЕНДЕЦЬКИЙ

Сергій Цимбалюк

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту рішення Олицької селищної ради «Про встановлення єдиного податку на території Олицької селищної територіальної громади на 2022 рік»

 

I. Визначення проблеми

Проблеми, які пропонується розв’язати та причини їх виникнення:

- наповнення доходної частини бюджету Олицької селищної територіальної громади шляхом сплати єдиного податку фізичними особами-підприємцями першої та другої груп;

- забезпечення дотримання вимог ст. 12 Кодексу щодо місцевих податків і зборів, які встановлюються селищною радою до початку наступного бюджетного періоду;

- встановлення фіксованих ставок єдиного податку для фізичних осіб- підприємців першої та другої груп.

Важливість проблеми:

Забезпечення стабільного економічного та соціального розвитку громади здійснюється шляхом реалізації селищних програм в галузях житлово- комунального господарства, соціального захисту населення, культури і потребує відповідного фінансового забезпечення, виконання яких залежить від наповнення місцевого бюджету.

Пропонується на 2022 рік прийняти ставки єдиного податку для фізичних осіб підприємців 1-ої групи 10 % розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року; для фізичних осіб підприємців 2-ої групи 20% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Враховуючи той факт, що мінімальна заробітна плата та прожитковий рівень на 01 січня 2022 року будуть збільшені, відповідно встановлення зазначених ставок єдиного податку дозволить зміцнити ресурсну базу місцевого бюджету, оскільки є одним з податків, що займає питому вагу в загальних надходженнях до бюджету Олицької селищної територіальної громади, є саме єдиний податок в 2021 році - 2180000грн. (питома вага – 8,3 %).

Фінансовий ресурс бюджету Олицької селищної територіальної громади на 2021 рік сформовано на основі норм чинних Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів. Ключовим напрямом бюджетної політики при формуванні показників видаткової частини бюджету Олицької селищної територіальної громади є раціональне використання фінансових ресурсів шляхом концентрації коштів на виконання пріоритетних програм і заходів, які забезпечуватимуть життєдіяльність громади. Враховуючи, що місцеві податки і збори у повному обсязі зараховуються до місцевого бюджету, їх встановлення є додатковим джерелом наповнення селищного бюджету.

 

Причини виникнення проблеми:

У разі неприйняття рішення про встановлення єдиного податку на 2022 рік, податки будуть справлятися по мінімальним ставкам, що спричинить втрати дохідної частини бюджету.

 

Аналіз втрат до селищного бюджету

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про єдиний податок на 2022 р.

У разі не прийняття рішення про єдиний податок на 2022 р.

Відхилення, тис.грн.

(втрати до бюджету)

Ставка, %

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

Ставка, %

(мінімальна)

Очікуваний обсяг надходжень тис.грн.

4

Єдиний всього: в т.ч.

1 група

2 група

 

 

10

20

 

878,0

1622,9

0

0

2500,9

 

РАЗОМ

(втрати до бюджету)

Х

Х

Х

Х

2500,9

 

Підтвердження важливості проблеми:

Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури.

Враховуючи, вищевикладене, Олицькою селищною радою розробляється проект рішення «Про встановлення єдиного податку на території Олицької селищної територіальної громади на 2022 рік» та оприлюднюється на офіційному веб-сайті http://olytska.gromada.org.ua

 

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

 

Органи місцевого самоврядування

+

 

Суб’єкти господарювання,

+

 

у тому числі малого підприємництва

+

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією селищної ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України. А саме, у разі, якщо селищна рада у термін до 15 липня не прийняла та не оприлюднила рішення про встановлення єдиного податку на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням їх мінімальних ставок.

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Основними цілями прийняття пропонованого регуляторного акта є:

-визначення вичерпного переліку ставок єдиного податку, що мають справлятися на території селищної ради;

-встановлення відносин, що виникають у сфері справляння єдиного податку;

-встановлення розмірів ставок єдиного податку в межах визначених Податковим кодексом України;

-збільшення надходжень до бюджету селищної територіальної громадиза рахунок встановлених ставок єдиного податку;

-здійснення планування та прогнозування надходжень від єдиного податку при формуванні бюджету

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1

Неприйняття запропонованого регуляторного акта (збереження існуючого механізму регулювання)

Альтернатива 2

Прийняття проекту рішення у запропонованому вигляді

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок єдиного податку на 2022 рік

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

- надходження додаткових коштів до селищного бюджету;
- спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток селища.

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації.

Альтернатива 3

Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету.
Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток селища.

Витрати, пов'язані з підготовкою регулторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Відсутні

Альтернатива 2

Сплата податку за обгрунтованими ставками

Сплата податків за встановленими ставками

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем селища за рахунок значного зростання дохідної частини селищного бюджету

Надмірне податкове навантаження.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Відсутні

Альтернатива 2

Сплата податку за обгрунтованими ставками.
Запровадження корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва.

Сплата податків за встановленими ставками.
 

Альтернатива 3

Відсутні

Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради.

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

У разі неприйняття регуляторного акта, єдиний податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету.
Вказана альтернатива є неприйнятною.

Альтернатива 2

3 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Цілі прийняття проекту рішення про встановлення єдиного податку на 2022 рік будуть досягнуті майже у повній мірі.
До
бюджету Олицької селищної територіальної громади надійдуть додаткові кошти від сплати данного податку, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів об'єднаної громади і платників єдиного податку

Альтернатива 3

2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними)

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.
Надмірне подакове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету.
Балансу інтересів досягнути неможливо.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Держава:

- надходження додаткових коштів до селищного бюджету;
- спрямування додаткового фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток селища.

Громадяни:

Сплата єдиного податку за обгрунтованими ставками
Суб’єкти господарювання:

Сплата єдиного податку за обгрунтованими ставками.
Запровадження корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва.

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регуляторного акта та його офіційним опублікуванням в друкованому засобі масової інформації.

Громадяни:

Сплата податків за встановленими ставками

Суб’єкти господарювання:

Витрати: Сплата податків за встановленими ставками.
 

 

Наповнення селищного бюджету, збереження суб’єктів господарювання та робочих місць

Альтернатива 3

Держава:

Максимальні надходження коштів до місцевого бюджету.
Спрямування надлишків на соціально-економічний розвиток громади.

Громадяни:

Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади за рахунок значного зростання дохідної частини селищного бюджету

Суб’єкти господарювання:

Відсутні

Держава:

Витрати, пов'язані з підготовкою регулторного акта та його оприлюдненням в друкованих ЗМІ

Громадяни:

Витрати відсутні.

Суб’єкти господарювання:

Витрати: Надмірне податкове навантаження, яке може спричинити занепад малого бізнесу, який провадить діяльність на території ради.

 

Надмірне податкове навантаження, зменшення кількості суб’єктів господарювання

Альтернатива 1

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Держава:

Відсутні

Громадяни:

Відсутні

Суб’єкти господарювання:

Витрати: Сплата податків за встановленими ставками.
 

Зменшення надходжень до селищного бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Цілі прийняття проекту рішення про встановлення єдиного податку на 2022 рік будуть досягнуті майже у повній мірі.
До
бюджету Олицької селищної територіальної громади надійдуть додаткові кошти від сплати єдиного плодатку, а податкове навантаження для платників не буде надмірним. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників єдиного податку

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;

 • Бюджетного кодексу України;

 • та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково.
Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету.
Балансу інтересів досягнути неможливо.

Збільшення цін підприємцями через збільшення розміру єдиного податку. Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;

 • Бюджетного кодексу України;

 • інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу по причині не сплати місцевих податків та зборів

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету.
Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

 • Податкового кодексу України;

 • Бюджетного кодексу України;

 • інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно-обґрунтованих місцевих податків та зборів, що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Олицької селищної ради.

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Олицької селищної територіальної громади, аналітичних показників управління ГУ ДФС у Волинській області, інформації фінансового відділу Олицької селищної ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, яке забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих ставок єдиного податку на 2022 рік.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта:

Розробка проекту рішення Олицької селищної ради «Про встановлення єдиного податку на території  Олицької селищної територіальної громади на 2022 рік».

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту та отримання пропозицій і зауважень.

Підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Отримання пропозицій по удосконаленню проекту рішення від Державної регуляторної служби України.

Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії селищної ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Для впровадження та виконання вимог регуляторного акта органам виконавчої влади та юридичним особам не потрібно додаткових витрат.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Запропонований термін дії акта: один рік

Обґрунтування запропонованого терміну дії акта:

У разі, якщо селищна рада у встановлений термін не прийме рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норм цього Кодексу, із застосуванням їх мінімальних ставок та без застосування відповідних коефіцієнтів.

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно переглядати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 

 VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Основними показниками результативності акта є:

 - забезпечення відповідних надходжень до бюджету селищної територіальної громади від сплати податку;

 • створення фінансових можливостей місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади;

 • кількість фізичних та юридичних осіб, на яких поширюється дія акта, не обмежується;

 

 №

Назва показника

Одиниця виміру

Значення показника

1

Розмір надходжень до місцевого бюджету

від єдиного податку

 

грн.

2 500 900.0

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

од.

250

3

Розмір коштів, що витрачатимуться суб`єктами господарювання та/або фізичними особами, пов`язаними з виконанням вимог акта

 

2 500 900.0

4

Рівень поінформованості суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

50 %

Відповідно до ч. 5 ст. 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації відповідних рад.

Таким чином, рівень поінформованості суб'єктів господарювання, фізичних осіб з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться, відповідна інформація буде розміщена на офіційному сайті селищної ради

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Олицької селищної ради.

Метод проведення відстеження результативності: Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності: Статистичні

- аналітичні показники управління ГУ ДФС у Волинській області;

- інформація фінансового відділу Олицької селищної ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності буде здійснюватися через рік з дня набрання чинності регуляторним актом.


 Селищний голова Олександр ПРЕНДЕЦЬКИЙ


 

Аналіз
 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень