Олицька громада

Волинська область, Луцький район

Про проведення громадського обговорення з питання перейменування вулиць населених пунктів Олицької територіальної громади

Дата: 27.04.2022 12:34
Кількість переглядів: 385

УКРАЇНА

ОЛИЦЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

ЛУЦЬКОГО  РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

27  квітня    2022  року                 смт Олика                                           №51                                                     

 

Про  проведення  громадського  обговорення  з   

питання  перейменування  вулиць  населених пунктів

Олицької  територіальної  громади

 

         З метою з’ясування громадської думки з питання перейменування вулиць  населених  пунктів  Олицької  селищної  ради  та  залучення  представників громадськості  до  розгляду пропозицій з  даного питання, відповідно до Закону України  «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», статтей 1, 6 Закону  України  « Про географічні  назви»   ч. 4 ст. 1, ч. 5 ст. 3 Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», п. 20 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку  найменування та  перейменування вулиць, провулків , майданів, скверів  та  інших об’єктів на території Олицької селищної  ради,  затвердженого   рішенням селищної ради № 10/13 від 24.09.2021

1.Провести громадське обговорення з питання перейменування вулиць та провулків  в Олицькій селищній раді  у формі:

1.1. Консультації  з  громадськістю  через  офіційний  сайт   Олицької  селищної ради  та її виконавчого комітету – https://olytska.gromada.org.ua//

1.3. Громадського слухання, проведення якого призначити за адресою:  Волинська  область, Луцький район  смт. Олика   вул.Замкова,17

2. Визначити строк проведення вказаного громадського обговорення протягом 2 місяців з дати оприлюднення інформаційного повідомлення  про   проведення громадського обговорення з питання перейменування вулиць та провулків населених пунктів Олицької селищної ради та на офіційному вебсайті  Олицької  селищної ради.

3.Затвердити  склад робочої групи з питання перейменування вулиць  та провулків  в Олицькій селищній раді ,згідно з додатком 1.

4. Затвердити  Положення про робочу групу з питання перейменування вулиць та провулків в Олицькій селищній раді ,згідно з додатком 2. 

5.Секретаря  робочої групи, затвердженої п.3 даного розпорядження,  В. Павловського визначити відповідальною особою за проведення зазначеного  громадського обговорення.

6. В. Павловському  до 01.06.2022:

-надати  пропозиції  селищному  голові щодо переліку вулиць та провулків  населених пунків  Олицької  територіальної  громади , запропонованих до перейменування;

– надати пропозиції  селищному  голові щодо нових назв вулиць та провулків, запропонованих до перейменування із підготовкою відповідних інформаційних довідок про фізичну особу, ім’я якої пропонується присвоїти, ювілейну, святкову чи історичну дату або назву історичної події, що пропонується присвоїти;

– підготувати інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення з питання перейменування вулиць та провулків  населених пунктів Олицької селимщної ради, запропонованих до перейменування робочою групою та подати для його оприлюднення на офіційному сайті  олицької селищної ради;

6.2. Забезпечити у рамках громадського обговорення у формі громадських слухань ведення протоколів, у яких фіксуватимуться пропозиції (зауваження);

6.3. Протягом 14 днів  після закінчення строку  подання пропозицій (зауважень) провести   аналіз  поданих пропозицій (зауважень), що надійдуть під час громадського обговорення, забезпечити узагальнення  результатів громадського обговорення та підготувати відповідний звіт.

6.4 Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються в усній формі (під час громадського слухання) чи письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи (найменування, місцезнаходження – для юридичної особи), яка їх подає протягом 45 днів з дати опублікування повідомлення про його проведення на наступну адресу: 45263, Волинська  область,Луцький район  смт Олика , вул.Замкова.17 .

6.5 Спеціалісту з питань діловодства  В. Артемчук  забезпечити реєстрацію пропозицій (зауважень)  учасників зазначеного громадського обговорення.

6.6 Оприлюднити на офіційному вебсайті  Олицької  селищної  ради

–    інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення з питання перейменування вулиць та провулків населених пунктів Олицької селищної ради

інформацію щодо правових наслідків при перейменуванні вулиць та провулків (Додаток 3);

– пропозиції, подані фізичними та юридичними особами, громадськими об’єднаннями, що не є юридичними особами, в ході громадського обговорення;

– звіт про узагальнення результатів громадського обговорення протягом 5 робочих днів з дня його оформлення.

 7.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Селищний голова                                                        Олександр ПРЕНДЕЦЬКИЙ

Т. Васьковська

 

    Додаток 1

до розпорядження селищного голови № 51  від 27.04.2022

Склад  робочої  групи  з  проведення  громадського  обговорення з питання перейменування вулиць та провулків  в населених пунктах  Олицької селищної ради

 

 ЧИРКО  Тетяна  Ананівна

Секретар  Олицької селищної ради                    голова  робочої  групи

 ВАСЬКОВСЬКА Тетяна Василівна

 -

 Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету Олицької селищної ради     заступник голови робочої групи                                              

ПАВЛОВСЬКИЙ Валентин Віталійович

начальник  відділу загальної, організаційної, кадрової роботи, документообігу              секретар робочої групи

ГОРДІЙЧУК  Людмила Дмитрівна

депутат Олицької селищної ради,спеціаліст з питань кадрової роботи

 МАРЧУК  Юлія Володимирівна

 -

 Начальник  відділу освіти, культури, молоді, спорту та туризму

НЕРОДА Олександр Миколайович

Староста Дернівського старостинського округу

 КОЗАК Петро Георгійович

 -

 Староста Жорнищенського старостинського  округу

РОМАНОВА Галина павлівна

 Староста  Дідичівського старостинського округу

СВИНЦИЦЬКА  Зіна Феофанівна

 -

 Староста Покащівського старостинського округу

АСАТРЯН Артур Араратович

Головий спеціаліст з питань юридичного забезпечення ради

СЛАТІНІНА Галина Семенівна

-

Директор  комунального закладу Олицької селищної ради « Центр культури і дозвілля»

            

 

 

                                                                                                                        ДОДАТОК 2

до розпорядження селищного голови № 51  від 27.04.2022

 

                                                                ПОЛОЖЕННЯ

про Робочу групу з  питання перейменування вулиць та провулків  населених пунктів Олицької селищної ради

1.Робоча з група з питання перейменування вулиць та провулків у  Олицькій  селищній раді (далі – Робоча група) є консультативно – дорадчим органом при  селищному голові, який утворюється з метою отримання висновків і пропозицій та здійснення організаційних заходів з питань перейменування вулиць та провулків в населених пунктах Олицької  селищної ради  із присвоєнням  імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій.

2.Персональний склад Робочої групи затверджується розпорядженням  селищного голови.

До складу Робочої групи входять представники структурних підрозділів Олицької  селищної  ради, депутати  Олицької  та представники громадськості.

Робоча група утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Робочої групи. У засіданнях Робочої групи, за запрошенням голови Робочої групи, можуть брати участь інші особи, які не включені до складу групи.

Голова Робочої групи керує роботою групи та головує на її засіданнях. У разі відсутності голови Робочої групи засідання проводить заступник голови Робочої групи.

  Функції та завдання Робочої групи полягають у вжитті заходів, спрямованих на забезпечення проведення громадського обговорення з питання перейменування вулиць та провулків Олицької селищної ради , відповідно до чинного законодавства України та  розпорядження  селищного голови, як організатора такого обговорення:

– підготовка пропозицій щодо переліку вулиць та провулків    населених пунктів Олицької селищної ради , запропонованих до перейменування та щодо нових назв вулиць та провулків, запропонованих до перейменування;

– підготовка інформаційного повідомлення про проведення громадського обговорення з питання перейменування вулиць та провулків  селища Олика  та сіл Метельне, Личани , Дідичі, Хром’яків, Гор’янівка, Залісоче , Жорнище, Чемерин, Носовичі, Покащів, Одеради , Дерно, Ставок, Мощаниця,  Котів, Путилівка.

 

– ведення протоколів визначених організатором форм громадського обговорення із зазначеного питання (у разі необхідності);

– здійснення узагальнення результатів громадського обговорення; підготовка відповідного звіту; надання  селищному  голові пропозицій за результатами громадських обговорень;

  • здійснення інших заходів, спрямованих на проведення громадського обговорення з перейменування вулиць та провулків  Олицької селищної  ради
  •  Формою роботи Робочої групи є засідання.

Засідання Робочої групи скликаються по мірі необхідності.

Засідання Робочої групи скликає голова Робочої групи, а у разі його відсутності – заступник голови Робочої групи.

Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини членів Робочої групи.

За необхідністю, засідання Робочої групи можуть відбуватися дистанційно (в режимі онлайн).

  • Рішення Робочої групи мають рекомендаційний характер і враховуються при підготовці  селищним  головою відповідного подання до Олицької  селищної ради .
  • Формування остаточних пропозицій, вказаних в абз. 2 п. 3 його Положення, прийняття інших рішень робочої групи з питань перейменування вулиць та провулків населених пунктів  Олицької  селищної  територіальної громади здійснюється за результатами відкритого голосування членів робочої групи.
  • Рішення Робочої групи вважається ухваленим, якщо за нього проголосували не менше половини членів Робочої групи, присутніх на засіданні. Рішення Робочої групи оформлюється у вигляді протоколу, який підписують голова та секретар Робочої групи. Члени Робочої групи, що голосували «проти», мають право викласти свою окрему думку письмово, яка додається до протоколу.
  •  Голова, заступник голови, секретар та члени Робочої групи працюють на громадських засадах.
  • Підготовку матеріалів для засідання Робочої групи та ведення протоколу забезпечує секретар Робочої групи.

         У разі відсутності секретаря Робочої групи його обов’язки тимчасово виконує за дорученням інший член Робочої групи.

Керуюча  справами                                                               Тетяна ВАСЬКОВСЬКА

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до розпорядження селищного голови № 51  від 27.04.2022

Інформація щодо правових наслідків при перейменуванні вулиць та провулків

З метою уникнення непорозумінь надаємо роз’яснення щодо правових наслідків при перейменуванні вулиць та провулків.

Законодавством не передбачено внесення змін до правовстановлюючих документів (свідоцтва про право власності, свідоцтва про право на спадщину, договору купівлі-продажу, договору міни, договору дарування, тощо) у зв’язку з перейменуванням вулиць, на яких знаходиться об’єкт нерухомого майна, а тому вони є чинними та не потребують заміни чи отримання нового правовстановлюючого документа.

У той же час, із власної ініціативи або в разі необхідності (продаж, дарування, тощо) власник майна (в тому числі земельної ділянки), відносно якого відбулися зміни в назві вулиці (площі, провулку тощо), відповідно до законодавства має право самостійно (або уповноважити на це іншу особу за довіреністю) звернутися до органу державної реєстрації прав на нерухоме майно з заявою про внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у разі зміни назви чи перейменування вулиці (площі, провулку тощо) відповідно до рішення   Олицької  селищної ради.

У разі необхідності здійснення нотаріальних дій із нерухомістю (продаж, успадкування, дарування тощо), у селищній  раді через  Виконавчогий комітет Оолицької  селищної  ради  можна отримати рішення про перейменування вулиці. На підставі правовстановлюючих документів зі старою назвою вулиці і цим рішенням нотаріус видає новий правовстановлюючий документ із новою назвою вулиці.

Відповідно до п. 16 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207, у разі прийняття рішення про перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), адміністративно-територіальних одиниць зміни до реєстру територіальної громади вносяться на підставі відповідних актів із збереженням попередніх даних та подальшим внесенням такої інформації до відомчої інформаційної системи ДМС з передачею інформації до Реєстру відповідно до Порядку.

Крім того, актуалізація даних про місце реєстрацій особи у документах, в яких зазначають відомості про місце проживання /перебування особи, можлива за її зверненням (або її представника).

Звертаємо увагу на те, що реєстраційний збір не справляється за проведення державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів юридичних осіб, а також зміни місцезнаходження юридичної особи, місця проживання фізичної особи у зв’язку із зміною назви (перейменуванням) скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших об’єктів топоніміки населених пунктів.

 

Керуюча  справами                                                                           Т. Васьковська


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень