Олицька громада

Волинська область, Луцький район

Умови прийняття до Відділу соціального захисту та соціальних послуг

Дата: 03.08.2021 11:59
Кількість переглядів: 253

Умови прийняття до Відділу соціального захисту та   соціальних послуг

 1.1. Прийняття до Відділу здійснюється після прийняття рішення Відділом соціального захисту та соціальних послуг виконавчого комітету Олицької селищної ради на підставі  особистої заяви особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах, або її законного представника, на ім?я начальника відділу.

1.1.1. Відділ соціального захисту та соціальних послуг, виконавчого комітету Олицької селищної  ради протягом:

- 3 робочих днів з дня подання заяви розглядає заяву особи, надає їй допомогу в підготовці необхідних документів, визначених з урахуванням спеціалізації установ, де ця особа, сім’я буде отримувати соціальні послуги;

- у разі необхідності, протягом 3 робочих днів після звернення особи надсилає запит до закладу охорони здоров’я за місцем проживання цієї особи для одержання медичного висновку про здатність до самообслуговування та потребу у сторонній допомозі й наданні соціальних послуг; до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, або виконавчого органу сільської (селищної) ради за місцем реєстрації громадянина – для отримання довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

- 5 робочих днів після розгляду заяви визначає індивідуальні потреби особи, сім’ї та готує рекомендації щодо організації надання цій особі, сім’ї соціальних послуг, у т.ч. щодо необхідності здійснення соціального супроводу;

- заклад охорони здоров'я протягом 5 календарних днів після надходження запиту надає медичний висновок Відділу соціального захисту  виконавчого комітету Олицької селищної ради, який приймає рішення про надання або відмову в наданні соціальних послуг;

- 10 робочих днів (якщо не потрібен медичний висновок) після подання заяви приймає рішення на підставі заяви та пакета необхідних документів, визначених індивідуальних потреб щодо надання соціальних послуг.

При прийнятті рішення про надання соціальних послуг та визначенні їх обсягу або відмову у наданні певних соціальних послуг вирішальною є інформація з карти визначення індивідуальних потреб. Про прийняте рішення особа, її опікун/піклувальник, законний представник, сім’я повідомляється письмово.

1.1.2. У разі необхідності надання невідкладної допомоги особі, сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, Відділ соціального захисту виконавчого комітету Олицької селищної ради приймає рішення про можливість організації та надання соціальних послуг протягом 3 робочих днів.

1.1.3. Відділ соціального захисту виконавчого комітету Олицької селищної ради може відмовити особі, сім’ї у наданні соціальних послуг у разі, якщо за наявних ресурсів у Відділі не в змозі задовольнити визначених потреб у соціальних послугах.

У разі неможливості надання сім’ї, особі, яка перебуває у складних життєвих обставинах, відповідної соціальної послуги Відділ соціального захисту, виконавчого комітету Олицької селищної ради сприяють у наданні таким сім’ям та особам соціальних послуг чи різних видів допомоги іншими закладами, установами та організаціями (різних форм власності та господарювання).

У разі відмови у наданні соціальних послуг, особа, сім’я інформується про відмову письмово протягом 5 робочих днів (якщо не потрібен медичний висновок) з дня подання нею заяви із зазначенням причин відмови та рекомендаціями щодо можливих шляхів вирішення її проблемних питань.

1.1.4. У разі потреби та за згодою особи, сім’ї з метою визначення додаткової потреби у натуральній чи грошовій допомозі проводиться обстеження їх матеріально-побутових умов. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи (із числа працівників Відділу соціального захисту, виконавчого комітету Олицької селищної ради, відділення у якому передбачається надавати основний комплекс соціальних послуг (соціальний робітник).

1.1.5. У разі коли особа, яка потребує надання соціальних послуг, за віком або за станом здоров'я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти її законний представник.

1.1.6. У разі прийняття рішення про надання соціальних послуг особі, сім’ї, з ним/ними або опікуном/піклувальником, законним представником укладається договір про надання соціальних послуг і видається відповідний наказ.

 Терміни та умови перебування у Відділі, умови надання та припинення послуг, права та обов'язки сторін зазначаються у договорі, що укладається між Відділом соціального захисту та соціальних послуг виконавчого комітету Олицької селищної ради та сім’єю, особою, яка потребує соціальних послуг, за винятком послуг, що надаються на разовій основі, зокрема консультаційних. Зміст, обсяг та періодичність надання соціальних послуг зазначаються у індивідуальному плані надання послуг, примірник якого у якості додатка є невід’ємною частиною договору.

1.1.7. На кожного громадянина, який отримує соціальні послуги у Відділі ведеться особова справа.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про надання соціальних послуг у Відділі та оформлення особової справи, визначається окремо з огляду на те, яких соціальних послуг потребує особа, сім’я, яка знаходиться у складних життєвих обставинах та у яких установах передбачається їх надання, відповідно до державних стандартів та нормативно-правових діючих актів.

Особові справи оформляються, обліковуються й зберігаються з дотриманням принципів конфіденційності. Інформація, яка знаходиться в особових справах осіб, яким надаються соціальні послуги – є конфіденційною та не підлягає розголошенню.

1.1.8. Особи, сім’ї які знаходяться у складних життєвих обставинах й отримують соціальні послуги у відділі, або їх опікуни/піклувальники, законні представники мають право, після подання письмового запиту на ім’я начальника Відділу соціального захисту та соціальних послуг, переглянути свою особову справу.

1.1.9. Надання соціальних послуг особі, сім’ї, соціальними робітниками, працівниками Відділу здійснюється згідно індивідуального плану надання соціальних послуг. 

1.1.10. Надання соціальних послуг у Відділі припиняється за письмовим повідомленням особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах або її законних представників у разі:

- поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, у результаті чого втрачається потреба у наданні соціальних послуг;

- направлення особи до стаціонарного відділення, будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання;

- зміни місця проживання особи, сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах;

- поліпшення матеріально-побутових умов (для осіб, сімей, які потребували надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

- грубого, принизливого ставлення особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників Відділу (при поступленні трьох доповідних записок соціального робітника з описом повної конкретної ситуації, яка склалася між отримувачем та надавачем соціальних послуг з інтервалом у п’ять робочих днів між доповідними записками).

- порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

- систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

- у разі смерті особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах.

 1.2. Про припинення надання соціальних послуг особі, сім’ї видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних Відділу і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом начальника відділу.

 1.3. Типові форми заяви, повідомлення про прийняття рішення про надання/відмову у наданні соціальних послуг, медичного висновку, карти визначення стану та індивідуальних потреб отримувача у надані соціальних послуг, акта обстеження матеріально-побутових умов, індивідуального плану надання соціальних послуг, договору про надання соціальних послуг, журналу обліку громадян, яких обслуговує Відділ, затверджує Мінсоцполітики в установленому порядку.

 1.4. Соціальні послуги у Відділі можуть надаватися як за плату, диференційовану плату, так і безоплатно.

1.4.1. Безоплатно в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, надаються:

 • особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми;

 • особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;

 • дітям з інвалідністю;

 • особам з інвалідністю I групи;

 • дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років;

 • сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів;

 • дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі захворювання, розлади, вади;

 • усім громадянам, середньомісячний сукупний дохід яких менший двох прожиткових мінімумів;

 • усім громадянам – в організації надання соціальних послуг з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу жестовою мовою, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово).

 1.4.2. Безоплатне надання соціальних послуг у Відділі припиняється у разі:

 • виявлення в особи похилого віку, яку безоплатно обслуговує Відділ, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

 • надання особі, яка перебуває у складних життєвих обставинах, соціальних послуг фізичною особою, якій призначено грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку.

 • Дохід сім’ї, особи становить більше ніж два прожиткових мінімуми за попередні 6 місяців які передують місяцю звернення для особи,сім’ї.

1.4.3. Іншим особам соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами, можуть надаватися із встановленням диференційованої плати (від двох до чотирьох прожиткових мінімумів)залежно від доходу таких осіб відповідно до діючого законодавства.

1.4.4.Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами,  надаються  за  плату (дохід яких перевищує чотири прожиткових мінімуми за попередні шість місяців,які передують місяцю звернення.

1.4.5. Обмеження чи відмова в отриманні одних соціальних послуг не може бути підставою для обмеження чи відмови в інших соціальних послугах.

1.4.6. Платні соціальні послуги надаються Відділом (в межах наявних можливостей), згідно постанов Кабінету Міністрів України №429 від 01.06.2020 року громадянам, похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

 • громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, у зв'язку із стихійним лихом, катастрофою, (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж 2 прожиткових мінімума для сім’ї.

договір та забезпечує його виконання.        

 

 

1.4.7. Тарифи на платні,  диференційованою платою, соціальні послуги встановлюються Відділом відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики №419 від 16.06.2020 року  «Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї і затверджуються  виконавчим комітетом Олицької селищної ради та Постанови КМУ №429 від 01.06.2020 року «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати та внесення змін до переліку соціальних послуг,умов та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

1.4.8. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються відповідно до чинного законодавства.

Доходи (прибутки) або майно Відділу чи їх частина не підлягають розподілу між його засновниками (учасниками), працівниками та робітниками Відділу (крім оплати їхньої праці,нарахування єдиного соціального внеску), працівниками апарату селищної ради та іншими пов’язаними з ними особами. Доходи (прибутки) та майно Відділу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Відділу, реалізації мети (цілей,завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

1.4.9. У виняткових випадках громадяни похилого віку, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг у Відділі в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених осіб і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього засновник самостійно або через утворену ним комісію приймає рішення про звільнення громадян від зазначеної плати.

Відділення соціальної допомоги вдома очолює завідувач відділення соціальної допомоги вдома (за наявності).В разі відсутності завідувача відділення соціальної допомоги вдома  організація роботи відділення покладається на начальника відділу соціального захисту та соціальних послуг.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень