Олицька громада

Волинська область, Луцький район

Регламент роботи Олицької селищної ради

Дата: 14.04.2021 14:02
Кількість переглядів: 603

 

ОЛИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

Рішення

 

 

27 листопада 2020 року

     смт  Олика

           № 1 /5

 

Про Регламент Олицької селищної ради восьмого  скликання

 

Відповідно до п. 1 ч.1 ст. 26 та частини 13 ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Олицька селищна рада

 

                                       ВИРІШИЛА:

 

 1. Затвердити Регламент Олицької селищної ради восьмого  скликання (додається).
 2. Рішення 2 сесії Олицької  селищної ради сьомого скликання від 22 грудня  2015 року № 2 /2«Про регламент роботи Олицької  селищної ради 7 скликання»  вважати таким, що втратило чинність.
 3. Контроль за дотриманням Регламенту Олицької  селищної ради покласти на селищного голову та постійні комісії селищної ради.
 4. Регламент набуває чинності з дня офіційного опублікування рішення в друкованих засобах  масової  інформації.

 

 

Селищний голова                                    Олександр ПРЕНДЕЦЬКИЙ

Тетяна Чирко

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

РОБОТИ

ОЛИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

VIIІ скликання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Затверджено:

                                                                          рішенням  Олицької селищної ради

                                                                          № 1/5 від 27.11.2020

                                                                                                 

                                              Селищний голова                   О. ПРЕНДЕЦЬКИЙ

 

 

РЕГЛАМЕНТ  РОБОТИ  ОЛИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ VIІІ СКЛИКАННЯ

                                                       

         Цей Регламент  Олицької селищної  ради VIІІ скликання (далі – Регламент) має силу нормативного акта, що визначає порядок скликання і проведення сесії Олицької селищної  ради, утворення і діяльності її органів, депутатських формувань, визначає процедуру підготовки і прийняття рішень Олицької селищної ради.
         Регламент регулює порядок роботи депутатів  Олицької селищної ради, визначає умови для ефективної реалізації їх прав і повноважень.

Положення цього Регламенту є обов'язковими для виконання  селищним головою, виконавчим комітетом і їх посадовими особами, депутатськими групами, а також особами, які беруть участь у підготовці і роботі сесій  Олицької селищної ради.

 

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

Стаття І.  Селищна рада – представницький орган місцевого

самоврядування.

      1.Олицька селищна рада (далі – селищна рада) – представницький орган місцевого самоврядування, що представляє  інтереси Олицької селищної  територіальної  громади  та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Європейською    Хартією місцевого самоврядування та іншими законодавчими  актами.
      2.  Олицька селищна рада є юридичною особою, має власну печатку, рахунки в банках, символіку, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, бути позивачем і відповідачем у суді та мати всі інші притаманні юридичній особі ознаки. Селищна рада здійснює право суб’єкта комунальної власності від імені та в інтересах  територіальної громади Олицької селищної ради.
      3. Строк повноважень  селищної  ради VIІІ скликання визначається згідно з Конституцією України.
      4. Загальний склад селищної ради – 22 депутатів. 
      5. За напрямком діяльності працюють постійні депутатські комісії  селищної ради, діяльність яких регулюється Положенням про постійні комісії селищної ради.

      6. На будинку, де працює селищна рада та її виконавчий комітет піднімається Державний Прапор України.

Стаття ІІ.  Основні принципи діяльності

      1. Діяльність селищної ради базується на принципах:
-народовладдя;
-законності;
-гласності;
-відкритості;
-колегіальності;
-виборності;
-поєднання державних і місцевих інтересів;
-правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень,   визначенихчинним законодавством;
- підзвітності і відповідальності перед територіальною громадою селища Олика, сіл Метельне, Личани, Дідичі, Залісоче, Гор’янівка, Хромяків, Покащів , Одеради, Жорнище, Чемерин, Носовичі, Дерно, Ставок, Путилівка, Мощаниця, Котів
- державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування;
- судового захисту прав місцевого самоврядування. 

 

       2. Гласність у роботі  селищної ради забезпечується шляхом відкритості пленарних засідань селищної ради, постійних комісій, засідань виконавчого комітету ради, а також шляхом розповсюдження інформації про діяльність її органів та посадових осіб.  На  дошці оголошень   селищної   ради.

 “Відкритість та гласність роботи селищної  ради забезпечується завчасним оприлюдненням проектів рішень ради з метою їх громадського обговорення та внесення пропозицій”                                           

     3. Діловодство  селищної ради ведеться українською мовою.                                                     

     4. Рішення, прийняті селищною радою, що мають нормативно-правовий характер публікуються на офіційному сайті Олицької селищної ради.

Стаття ІІІ.  Виключна компетенція селищної ради

На пленарних засіданнях селищної ради вирішуються такі питання:

1.  Затвердження Регламенту ради.

2. Утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій.

3. Утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск.

4.  Обрання за пропозицією селищного голови на посаду та звільнення з посади секретаря  ради.

5. Затвердження за пропозицією селищного голови структури та загальної чисельності апарату ради та її виконавчого комітету відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом міністрів України, витрат на їх утримання з урахуванням пропозиції депутатів.

6. Утворення за поданням селищного голови інших виконавчих органів ради.

7. Затвердження плану роботи селищної ради та заслуховування звіту про його виконання.

8. Заслуховування звіту селищного голови про діяльність виконавчих органів селищної ради.

9. Прийняття рішення про недовіру  селищному голові.

10. Заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує.

11. Заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради.

12. Розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах.

13. Прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом.

14. Скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням ради, прийнятим у межах її повноважень.

15. Прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень селищного голови у випадках, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування України”.

16. Визначення відповідно до закону кількісного складу селищної ради.

17. Прийняття рішення про проведення місцевого референдуму.

18. Прийняття відповідно до законодавства рішень про організацію проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та селищного голови.

19. Прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення.

20. Прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них.

21. Затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку селищної  ради, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування.

22. Затвердження  селищного бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про його виконання.

23. Встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом.

24. Утворення цільових фондів, затвердження положень про ці кошти; затвердження звітів про використання зазначених коштів.

25. Прийняття рішень щодо випуску місцевих позик.

26. Прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з селищного бюджету.

27. Прийняття рішень про надання відповідно до чинного законодавства пільг при сплаті місцевих податків і зборів.

28. Встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.

29. Прийняття рішень про відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого в процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності.

Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів,  допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів)  селищної ради або на підставі результатів місцевого референдуму.

30. Прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення.

31. Створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб).

32. Вирішення відповідно до законодавства питань про створення  підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями.

33. Вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.

34. Затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності  Олицької  селищної громади.

35. Вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу.

36. Прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом.

37. Надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території селищної ради нових об’єктів, у тому числі місць для розміщення відходів, сфера екологічного впливу від діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію.

38. Створення відповідно до закону поліції , яка утримується за рахунок коштів селищного бюджету; затвердження і звільнення керівників та дільничних інспекторів цієї поліції .                                                                                                                                                         39. Заслуховування інформації представників прокуратури  та  органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони   громадського порядку  та результати діяльності на відповідній території.

40. Прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами.

41. Затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови міста, іншої містобудівної документації.

42. Затвердження договорів, укладених селищним головою від імені селищної ради, з питань віднесених до її виключної компетенції.

43. Встановлення відповідно до законодавства правил, що стосуються питань благоустрою території Олицької селищної ради, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.

44. Визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за умов визначених Законом України  “Про місцеве самоврядування в Україні”

45. Прийняття рішень, пов’язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України.

46. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

47. Затвердження статуту територіальної громади.

48. Затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки  селищної ради.

         49. Надання згоди на передачу об’єктів з державної в комунальну власність та  

прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також

про придбання об’єктів державної власності.

         50. Створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби.

                51. Затвердження  річного  плану підготовки проектів регуляторних актів (далі –

        План). План повинен містити визначення видів та назв проектів, цілей їх прийняття,

        строків підготовки проектів, визначення  відповідальних за  розроблення регуляторних актів.

        Формування плану покладається  на секретаря  ради.

             План на наступний календарний рік затверджується не пізніше 25 грудня поточного  року. Затверджені Плани, а також зміни до них оприлюднюються не пізніше як у 10- денний  строк після  їх затвердження, або на офіційному сайті Олицької селищної ради.

            Якщо регуляторний орган готує або розглядає  проект регуляторного акту, який не внесений до затвердженого Плану, секретар ради  вносить зміни до Плану, який затверджується рішенням сесії не пізніше 10 робочих днів з дня початку підготовки цього  проекту.

                Проекти регуляторних актів готуються відповідно до вимог Закону України  

        “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

       До кожного проекту регуляторного акту додається аналіз регуляторного впливу (АРВ).                    

          За мотивованим поданням депутата  селищної ради, постійної комісії, постійна

комісія селищної  ради з питань планування, бюджету, фінансів та економічного розвитку може прийняти рішення щодо підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акту, внесеного цим депутатом селищної ради або постійної комісії селищної ради. Аналіз регуляторного впливу у даному випадку не готується.

         У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акту  без АРВ комісія з питань планування, бюджету, фінансів та економічного розвитку приймає рішення про направлення проекту регуляторного акту на доопрацювання органу чи особі, яка внесла цей проект.

Відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту з метою одержання зауважень і пропозицій, проект регуляторного акту та відповідний аналіз регуляторного впливу оприлюднюються на  офіційному сайті Олицької селищної ради

Проект регуляторного акту разом із аналізом регуляторного впливу публікується не пізніше пяти робочих днів з дня  опублікування повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акту. Зміст повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту повинен відповідати вимогам, визначеним Законом.

         Кожен проект регуляторного акту, що вноситься на розгляд  селищної ради, подається до комісії з  питань планування, бюджету, фінансів та економічного розвитку для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акту вимогам, принципам державної регуляторної політики та вимогам щодо підготовки аналізу регуляторного впливу. Висновки готуються протягом 10 робочих днів з моменту отримання комісією.

         Комісія з питань  планування, бюджету, фінансів та економічного розвитку забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акту в термін не більше 15 робочих днів з дня подання проекту.

         Висновки комісії з питань  планування, бюджету, фінансів та економічного розвитку передаються для вивчення постійній комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акту.

         При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акту  голова відповідної постійної  комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акту вимогам та  принципам державної регуляторної політики та вимогам щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

 

 

Стаття 4. Порядок затвердження, дотримання і внесення змін

та доповнень до Регламенту

         1. Регламент  селищної ради затверджується не пізніше як на другій сесії селищної ради більшістю голосів від загального складу депутатів  селищної ради

         2.  Контроль за дотриманням Регламенту та його відповідністю чинному законодавству покладається на  селищного голову, секретаря селищної ради Під час пленарного засідання селищної ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на секретаря селищної ради та головуючого на засіданні

         3.  Зміни та доповнення до Регламенту вносяться на пленарному засіданні селищної ради за пропозицією  селищного голови, постійної комісії, депутатської фракції, депутата селищної ради після розгляду постійними комісіями  Олицької селищної ради.
          4. У випадку, якщо положення цього Регламенту вступають у протиріччя з законодавством, що змінилося, такі положення втрачають силу і підлягають коригуванню на найближчому пленарному засіданні селищної  ради
         5. Рішення  селищної ради про внесення змін та доповнень до Регламенту приймається більшістю голосів від загального складу депутатів  селищної ради.

РОЗДІЛ ІІ

ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕПУТАТІВ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Стаття 5.  Виникнення і строк повноважень депутата

             1. Депутат  селищної ради набуває своїх повноважень в результаті обрання його в селищну раду відповідно до чинного законодавства.
         2. Повноваження депутата селищної ради починаються з дня відкриття першої сесії селищної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів селищною  виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата селищної ради або припинення повноважень  селищної ради.

                Повноваження депутата, обраного замість вибулого, починаються з моменту офіційного оголошення селищною територіальною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.
            3. Депутати селищної ради звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків на час пленарних засідань  селищної ради, засідань постійних комісій.

            4. Участь депутата в засіданнях селищної ради та її органів, виконання доручень селищної  ради та її органів є підставою для відкладення  депутатом усіх інших службових справ.

                     5. Повноваження депутата підтверджуються посвідченням

 депутата.

 

 

 

Стаття 6.  Права депутата селищної ради

 1. Депутат селищної ради наділений Законом усією повнотою прав і повноважень, що забезпечують його активну участь у діяльності селищної ради, утворених нею органів, депутатських  фракцій, несе відповідальність перед виборцями, селищною радою та її органами, виконує їх доручення, у тому числі доручення  селищного голови.

2. Депутат селищної ради має право:


-   обирати і бути обраним до органів селищної ради;
-    офіційно представляти виборців у селищній раді та її органах;
-    пропонувати питання до розгляду їх селищною радою та її органами;
-    вносити пропозиції та зауваження до порядку денного засідань  селищної ради ;

-    вносити на розгляд селищної ради  пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю;
-    вносити на розгляд  селищної ради  проекти рішень з питань, що належать до їх відання, поправки до них;
-   обговорювати  персональний склад і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються селищною радою;
-    порушувати питання про недовіру селищному  голові, звільнення посадових осіб селищної ради, які були обрані або затверджені радою;
-    брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
-    вносити пропозиції про заслуховування на пленарному засіданні селищної ради звіту чи інформації будь-якого органу або посадової особи, підзвітних чи підконтрольних селищній раді, а також з питань, що входять до компетенції селищної ради, інших органів та посадових осіб, що діють на її території;
-    порушувати в селищній  раді та її органах питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ, організацій;
-    виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та з мотивів голосування, давати довідки;
-    оголошувати на засіданні селищної ради та виконкому тексти звернень, заяв, пропозицій громадян або їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення;
-    об’єднуватися з іншими депутатами селищної ради в депутатські групи, фракції, які діють відповідно до Регламенту селищної ради:

-  висловити свої пропозиції та зауваження з обговорюваного питання для включення до протоколу засідання ради.

         3. Депутат селищної ради на території ради має право на невідкладний прийом посадовими особами селищної ради та її виконавчого комітету, керівниками підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, розташованих на території ради, з питань депутатської діяльності.

4. Порушення питання про необхідність перевірки роботи підзвітних та підконтрольних раді органів, підприємств, установ та організацій депутат селищної ради здійснює шляхом подання селищній раді відповідного депутатського звернення, на підставі якої селищна рада приймає рішення про проведення перевірки. Результати перевірки доводяться до відома депутатів на пленарному засіданні.

5. Депутат селищної ради має право  голосу з усіх питань, які розглядаються на пленарних засіданнях селищної ради, засіданнях постійних комісій, до складу якої він входить. У разі неможливості бути присутнім на пленарному засіданні або засіданні постійної комісії ради, депутат повідомляє про це завчасно селищного голову або секретаря ради із зазначенням причин, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії - також і голову цієї комісії
         6. Депутат селищної ради може брати участь у роботі інших комісій, робочих груп, утворених селищною  радою, виконавчого комітету селищної ради з правом дорадчого голосу.

        7. Депутат селищної  ради має такі обов’язки:

-  брати участь у роботі селищної ради, її постійних комісій та інших органів, до складу яких він входить, всебічно сприяти виконанню їхніх рішень, виконувати доручення селищної ради, її органів, селищного голови, секретаря селищної ради, голів постійних комісій;

-  дотримуватися Регламенту селищної ради, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності селищної ради та її органів;

-   вести прийом громадян;

-   розглядати пропозиції, заяви і скарги, які надійшли на його адресу, вживати заходи щодо їх правильного і своєчасного вирішення;

-  інші обов’язки, передбачені Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про статус депутатів місцевих рад”.

Стаття 7. Форми реалізації депутатом селищної ради своїх повноважень

У відповідності до Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" депутат має право на:

 • депутатське звернення;
 • депутатський запит;
 • депутатське запитання.

Стаття 8. Депутатське звернення

       1. У відповідності до ст. 13 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад" депутатське звернення – це викладена в письмовій формі вимога депутата селищної ради з питань, пов'язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території  селищної ради, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз'яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Депутатські звернення реєструються як вихідна кореспонденція у апараті ради, який надсилає їх адресату та здійснює контроль за їх виконанням.

Депутатські звернення можуть також направлятись  депутатом особисто.

       2. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, а також керівники  підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності , місцеві органи виконавчої влади до яких звернувся депутат, зобов'язані у десятиденний термін розглянути порушене ним питання та надати йому відповідь, а в разі необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніше, як у місячний термін. Відповідь подається через апарат селищної ради або депутату в індивідуальному порядку.

       3. Якщо депутатське звернення з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений термін, депутату селищної ради зобов'язані письмово повідомити про це з обґрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.

       4. Депутат селищної ради може взяти участь у розгляді свого звернення. Про час та місце розгляду звернення місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності повинні повідомити депутата завчасно, але не пізніш як за п'ять календарних днів.

      5. Якщо депутат селищної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит відповідно до статті 22 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад”.

 Стаття 9. Депутатський запит та порядок його розгляду

        1. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата селищної ради до посадових осіб ради і її органів, селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на території Олицької селищної ради.

        2. Депутатський запит може бути внесений депутатом селищної ради або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій формі.

        3. На одному пленарному засіданні може бути оголошено не більше одного депутатського запиту одного депутата. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

        4. Рішення про направлення депутатського запиту приймається більшістю депутатів, присутніх на пленарному засіданні. Рада може зобовязати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата селищної  ради.

        5. Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього відповідній раді та депутату селищної ради. Якщо запит з об'єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов'язані письмово повідомити раді та депутату, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.

       6. Депутат селищної ради має право на пленарному засіданні дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на пленарному засіданні депутатів селищної ради, що визначається шляхом голосування.

Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення відповіді на запит. Вони або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому пленарному засіданні ради під час розгляду відповідного запиту.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Стаття  9.1 Порядок розгляду запитів на інформацію

“Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. У цьому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту”.

Стаття 10. Депутатське запитання

      1. Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом селищної ради інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошена на сесії ради або подана депутату селищної ради в індивідуальному порядку.

      2. Депутат має право звернутись із запитанням до посадових осіб ради і її органів, селищного голови, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, а також до голови місцевої державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

      3. У разі неможливості надати відповідь на депутатське запитання негайно, про що зазначає особа, до якої депутат звернувся із запитанням, депутат викладає письмово своє запитання та передає секретарю ради. Секретар оформляє та узагальнює письмові запитання, що надійшли під час пленарного засідання, та направляє їх відповідним особам, які в місячний строк повинні направити авторам запитання письмові відповіді.

      4. Депутатське запитання до порядку денного не включається, не обговорюється, рішення по ньому не приймається.

Стаття 11. Депутатські групи

    1. Для формування спільних позицій, концепцій, поглядів з питань, що розглядаються селищною радою або входять до сфери її компетенції та спільної роботи по виконанню депутатських повноважень, депутати можуть за власною згодою створювати депутатські групи у порядку, передбаченому ст.26 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”. Депутатські групи можуть утворюватися у будь-який час на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради. Депутат може входити лише до однієї групи.

    2. Депутатська група складається не менш, як з пяти депутатів. Депутатські групи створюються на зборах депутатів, на яких обирається голова  групи, який організовує її роботу та представляє групу у відносинах з посадовими особами та органами місцевого самоврядування, іншими групами, постійними комісіями та засобами масової інформації. Порядок роботи депутатської групи, умови вступу до неї, виходу або виключення визначаються самою групою.

    3. Реєстрація депутатської групи відбувається на черговому пленарному засіданні, на якому керівник групи інформує селищну раду про створення та склад такої групи шляхом подання відповідного письмового повідомлення, яке оголошується на сесії та заноситься до протоколу сесії.

    4. Депутатські групи мають права, визначені ст.28 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад.

    5. Діяльність депутатських груп припиняється у порядку, передбаченому ст.26 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.

    6. Селищна рада сприяє діяльності зареєстрованих  депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх роботу.

Стаття 12. Депутатські фракції

             1. Депутати селищної ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції з чисельністю її членів не менше п’яти. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати селищної ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій. Депутатські фракції можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради.

             2. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат селищної ради може входити до складу лише однієї фракції. Об’єднання депутатів у фракцію відбувається на зборах депутатів, про що складається відповідна заява.

Заява підписується всіма членами фракції та обраним на зборах фракції керівником  і подається головуючому на пленарному засіданні. Рішення про об'єднання депутатів у фракцію доводиться до відома депутатів селищної ради головуючим на пленарному засіданні ради.                                                                                                                                                           

               3. Організація діяльності депутатських фракцій покладається на керівників фракцій.

    4. Депутатські фракції мають права, визначені ст.28 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”.  

    5. Діяльність депутатської фракції припиняється у наступних випадках:

 • за рішенням самої фракції;
 • коли кількість депутатів, що входять до фракції, менша ніж п'ять;
 • після закінчення строку, на який депутати об'єдналися в депутатську фракцію, або строку повноважень ради.

             6. Депутатські фракції зобов’язані не рідше одного разу на рік звітувати про свою роботу перед виборцями.

 

Стаття 13.  Розгляд депутатом селищної  ради пропозицій, заяв і скарг громадян

 

1. Депутат селищної ради розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, які надійшли до нього, вживає заходів до їх своєчасного, обгрунтованого вирішення, вивчає причини, які породжують скарги громадян, і вносить свої пропозиції щодо їх усунення до органів місцевого самоврядування, до місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, об’єднань громадян. Систематично веде прийом громадян.

2. Депутат селищної ради може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до відповідних органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, якщо вирішення питань належить до їх повноважень, які зобов’язані розглянути їх відповідно до закону і про результати повідомити заявника, а також депутата селищної ради.

3. Депутат селищної ради в межах своїх повноважень здійснює контроль за розглядом відповідними органами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, органами обєднань громадян надісланих ним пропозицій, заяв, скарг виборців.

 4. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності, їх посадові особи зобов’язані сприяти депутатові селищної ради в організації прийому громадян, розгляді їх пропозицій, заяв, скарг, у створенні інших необхідних для його депутатської діяльності умов.

 

Стаття 14.  Звітність депутатів про роботу

           1. Депутат селищної ради періодично, але не менш як один раз на рік зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями та інформувати їх про роботу селищної ради. Звіт може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців, органів самоорганізації населення (будинкові, вуличні).

            2. Звіт депутата селищної ради повинен містити відомості про його діяльність у раді та в її органах, до яких його обрано, про прийняті радою та її органами рішення, про хід їх виконання, про особисту участь в обговоренні, прийнятті та в організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень своїх виборців.        

           3. Депутат селищної ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловленими виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв”язку з його депутатською діяльністю.  

          6. Не рідше одного разу на квартал депутат здійснює прийом виборців. Дні та часи прийому депутатів, їх територіальне закріплення визначаються селищною радою за пропозиціями депутатів.
      
    7. Звернення, заяви, скарги та пропозиції, які надійшли від громадян, депутат розглядає у визначені законодавством терміни та вживає необхідних заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення, користуючись наданими законодавством правами.
                                                

РОЗДІЛ ІІІ

ПРАВОВИЙ СТАТУС ПОСАДОВИХ ОСІБ  СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Стаття 15. Олицький  селищний голова

         1. Олицький селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади міста. Він організує роботу селищної  ради та її органів.  Селищний голова очолює виконавчий комітет селищної ради та головує на сесіях ради.

         2. Селищний голова обирається територіальною громадою  на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування на строк, визначений Конституцією України, в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

            3. Селищний голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток. На селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, якщо інше не встановлено Законом. Селищний голова не може бути членом депутатських груп та фракцій.

         4. Повноваження селищного голови починаються з моменту оголошення селищною виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання. Повноваження селищного голови закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до частин першої та другої статті 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

         5. Після оголошення селищної територіальної виборчої комісії про його обрання, новообраний селищний голова складає присягу, яку особисто оголошує з трибуни. Складання присяги підтверджується підписом селищного голови під текстом присяги, який зберігається в особовій справі селищного голови  до закінчення терміну його повноважень.

         6. Текст присяги новообраного Олицького селищного голови:

«Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно  виконувати свої посадові обов’язки.»

         7. У відповідності до п.7 ст.42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” селищний голова на вимогу не менше половини депутатів від загального складу ради  зобов’язаний прозвітувати перед радою про роботу виконавчих органів ради у будь-який, визначений ними, термін. Ця вимога оформляється письмовою заявою за підписом необхідної кількості депутатів і реєструється апаратом ради та подається селищному голові.

         8. Повноваження і обов'язки селищного голови визначаються Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Регламентом та іншими нормативно-правовими актами.

         9. При здійсненні наданих повноважень, селищний голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідною радою.

 Стаття 16. Секретар  Олицької селищної ради

         1. Секретар селищної ради обирається за пропозицією селищного голови селищною радою з числа її депутатів та працює в раді на постійній основі. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради у випадках, передбачених статтею 50 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

         2. Секретар селищної ради не може суміщати свою службову діяльність з іншою посадою (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено Законом.

         3.  В бюлетені для таємного голосування на посаду секретаря ради зазначається лише одна кандидатура, запропонована селищним головою або не менше  як половиною депутатів від загального складу ради. Якщо вказаний в бюлетені кандидат не отримав необхідної більшості голосів, повторне голосування за його кандидатуру не проводиться.

         4. Обрання секретаря  селищної ради відбувається за наступною процедурою:

 • кандидатура на посаду секретаря ради вноситься селищним головою. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу ради, якщо рада не підтримала кандидатуру запропоновану селищним головою, на пленарному засіданні селищної ради. У разі, якщо рада не підтримала кандидатуру, внесену на її розгляд не менше як половиною депутатів від загального складу ради, наступну пропозицію вносить селищний голова.
 • кандидату на посаду секретаря ради надається можливість до голосування виступити на пленарному засіданні селищної ради;
 • після виступу кандидата на посаду секретаря селищної ради селищний голова оголошує обговорення кандидатури, під час якого депутати селищної ради можуть задавати запитання у письмовій та усній формах, висловлювати свою точку зору, агітувати „за” чи „проти” висунутої кандидатури;
 • після обговорення відбувається голосування по кандидатурі на посаду секретаря  селищної ради, яке проводиться лічильною комісією таємно бюлетенями у порядку, визначеному цим Регламентом.

         5. Обговорення кандидатури на посаду секретаря селищної ради може відбуватись на засіданнях депутатських фракцій та депутатських груп або безпосередньо на пленарному засіданні селищної ради.

         6. Час на виступ кандидата на посаду секретаря селищної ради та на обговорення його кандидатури визначає  селищна рада.

         7. Секретар ради вважається обраним, якщо за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.

         8. Про обрання секретаря ради  селищна рада приймає відповідне рішення.

         9. Повноваження і обов'язки секретаря селищної ради визначаються Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

         10. Секретар селищної ради сприяє депутатам при здійсненні ними депутатських повноважень та слідкує за дотриманням основних гарантій депутатської діяльності.

11. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням  ради.

Стаття 17. Постійні комісії селищної ради

         1. Повноваження постійних комісій, порядок їх утворення і діяльності визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, яке затверджується радою.   Постійні комісії обираються радою з числа її депутатів на строк повноважень ради у складі голови, секретаря та членів комісії за їхньою згодою. Комісії підзвітні та відповідальні перед радою. До складу постійної комісії не можуть бути обрані міський голова та секретар міської ради. Чисельний склад постійних комісій визначається радою. Пропозиції по кількості постійних комісій, їх назвах, кандидатурах голів комісій можуть надавати  селищному голові секретар ради, депутати селищної ради та депутатські фракції. На пленарному засіданні пропозиції щодо цих питань вносить  селищний голова.

        2. Перелік постійних комісій визначається наступний:

а) з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту і гуманітарних питань;

б) з питань фінансів, бюджету, планування

соціально-економічного розвитку;

                         в) з питань земельних відносин, 

                         природокористуванняпланування територій,будівництва,  

                        архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та  

                         благоустрою.

     3. У разі необхідності протягом всього періоду скликання можуть бути створені нові постійні комісії, ліквідовані або реорганізовані раніше створені, змінений їх кількісний склад.                                                                                                                                                       

        4. Постійні комісії обираються радою у складі голови комісії та її членів, при цьому враховуються пропозиції депутатських груп та фракцій.  Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією, у тому числі обрання заступника голови комісії та її секретаря.                                                                                                                                                           

       5. Рішення про обрання голови комісії приймається відкритим голосуванням більшістю від загального складу ради.

         6. Депутат може входити до складу тільки однієї постійної комісії, але має право брати участь у засіданні будь-якої комісії ради з правом дорадчого голосу.

         7. Голова постійної комісії може бути відкликаний радою. Пропозиції про відкликання голови комісії вносяться селищним  головою, за рішенням відповідної постійної комісії або не менш як третиною депутатів від загального складу ради, а також особисто головою комісії, згідно з його письмовою заявою. Про відкликання голови комісії рада приймає відповідне рішення.

         8. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими державними органами, політичними та громадськими організаціями, підприємствами, громадянами, організовує роботу щодо виконання рекомендацій та висновків комісії. У разі відсутності голови комісії його функції здійснює заступник голови або секретар комісії.

         9. Основною формою роботи комісій є засідання. Вони скликаються в міру необхідності і є повноважними, якщо в них бере участь не менше половини депутатів від загального складу комісії.

Засідання постійних комісій ведуться відкрито.

         10. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення міською радою, готують висновки з даних питань.

         11. Засідання комісії оформляються протоколами, у яких зазначається:

 • дата і місце проведення засідання;
 • прізвище та ініціали головуючого на засіданні, список членів комісії присутніх та відсутніх на засіданні, список присутніх депутатів селищної ради та інших запрошених;
 • порядок денний засідання;
 • розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час обговорення;
 • результати голосування з питань порядку денного;
 • прийняті рекомендації, висновки.

         12. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою комісії, заступником і секретарем комісії.

         13. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

         14. Комісія для вивчення питань може залучити спеціалістів, представників громадськості.

         15. За дорученням ради або за власною ініціативою можуть проводитися спільні засідання двох або більше постійних комісій. У цих випадках головуючий на засіданні визначається за взаємним погодженням постійних комісій. Прийнятими на спільному засіданні постійних комісій вважаються висновки і рекомендації, за які проголосувала більшість депутатів від загального складу кожної постійної комісії. Висновки і рекомендації, прийняті на спільному засіданні постійних комісій, підписуються головами постійних комісій, а в разі їх відсутності – заступниками голів або секретарями постійних комісій. Протоколи спільних засідань постійних комісій підписуються головами і секретарями постійних комісій.

         17. Організаційно-технічне та матеріальне забезпечення діяльності комісій здійснює секретар ради. Працівники селищної ради та її виконавчого комітету працюють у постійних комісіях як консультанти згідно розпорядження  селищного голови.

         18. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

 Стаття 18. Тимчасові контрольні комісії  селищної ради

         1. Тимчасові контрольні комісії селищної ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень селищної ради. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

         2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради. При затвердженні персонального складу комісії враховуються пропозиції депутатських груп та фракцій.

         3. Робота тимчасових контрольних комісій ради проводиться, як правило, на закритих засіданнях. Депутати, які входять до складу тимчасових контрольних комісій та залучені комісією для участі в її роботі, спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

         4. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

          5. Звіти і пропозиції тимчасової контрольної комісії ради підписуються усіма членами комісії, присутніми на її засіданні. У разі незгоди члена комісії з пропозицією комісії, він має право подати окрему думку письмово, яка додається до матеріалів комісії на пленарному засіданні сесії міської ради.

Стаття 19.  Виконавчі органи  селищної ради

   1. Виконавчі органи Олицької селищної  ради утворюються селищною радою відповідно до статті 11 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

   Виконавчими органами селищної ради є її виконавчий комітет,  апарат ради.

   2. Виконавчі органи селищної ради здійснюють повноваження, визначені Конституцією України та главою 2 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, а також інші повноваження, визначені селищною радою. Є підконтрольними і підзвітними  селищній  раді, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади -  також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. Керівники виконавчих органів за пропозицією депутатів, постійних комісій звітують на сесії про виконання своїх обов`язків у терміни, визначені селищною радою.

  3. Структура, загальна чисельність виконавчих органів селищної ради, витрати на їхнє утримання, затверджуються селищною радою за поданням  селищного голови.

 

 

 

РОЗДІЛ ІV

ОРГАНІЗАЦІЯ  РОБОТИ  СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Стаття 20.  Планування роботи селищної ради

  1. Практична діяльність селищної ради організовується на підставі затверджених планів і програм економічного та соціального розвитку селищної ради і рішень селищної ради відповідно до піврічних планів роботи (з поділом на  квартали) з урахуванням поточного моменту, завдань, пропозицій.

  2. План роботи селищної ради на наступне півріччя готується завчасно на підставі пропозицій виконавчих органів селищної ради, постійних комісій, депутатів.

  3. Пропозиції до плану роботи подаються  голові не пізніше як до 10 числа місяця, що передує півріччю, на який має затверджуватися план. Секретар селищної ради складає проект плану роботи і готує проект рішення про план роботи селищної ради на чергове півріччя року.

 4. Після затвердження, план роботи надається  виконавчим органам селищної ради,  постійним комісіям.

           5. Контроль за виконанням плану роботи міської ради забезпечує секретар  ради, який при розгляді і затвердженні плану на чергове півріччя інформує про виконання попереднього плану роботи, вносить відповідні пропозиції.

Стаття 21. Порядок скликання сесій

            1. Селищна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій

            2. Перша сесія селищної ради проводиться у відповідності до вимог п.2 ст. 46 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

Для підготовки першої сесії селищної ради нового скликання голова  територіальної виборчої комісії скликає робочу групу, до якої включаються секретар селищної ради попереднього скликання, новообрані депутати селищної ради, працівники апарату селищної ради.                                                                                                                                                           

           3. Наступні сесії селищної ради скликаються селищним головою в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць

            4. У разі невмотивованої відмови селищного голови або неможливості його скликати сесія селищної ради  скликається секретарем селищної ради відповідно до п.6 ст.46 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

            5. Сесія селищної ради також повинна бути скликана за пропозицією не менше, як 1/3 від загального складу депутатів селищної ради . Ця пропозиція депутатів про скликання сесії з коротким обґрунтуванням питань, що мають бути розглянуті на сесії, у письмовому вигляді за підписом необхідної кількості депутатів  подається селищному голові з обов'язковою  її реєстрацією.

У разі, якщо селищний голова або секретар селищної ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу депутатів, сесія може бути скликана депутатами селищної ради, які подали пропозицію про скликання сесії або постійною комісією  ради.

           6. Розпорядження про скликання сесії приймається селищним головою та доводиться до відома депутатів і населення міста не пізніше, як за 10 днів до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради. Повідомлення про скликання чергової сесії селищної ради доводиться до відома депутатів  і населення  на  дошці  оголошень Олицької селищної  ради або  на офісному сайті селищної  ради. Секретар ради у зазначені вище терміни особисто повідомляє депутатів про час і місце проведення сесії.

           7. Проекти рішень селищної ради надаються та на вимогу  надсилаються електронною поштою депутатам не пізніше, як за 3 календарних днів до пленарного засідання, а у разі позачергових пленарних засідань - безпосередньо перед пленарним засіданням селищної ради. У такому випадку рішення з цих питань приймаються після розгляду проектів рішень безпосередньо під час пленарних засідань або на засіданнях постійних комісій ради в перерві пленарних засідань, про що приймається відповідне рішення як з процедурного питання.

          8. Позачергові сесії селищної ради скликаються за ініціативою осіб і органів, визначених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Мотивовані пропозиції про скликання позачергової сесії селищної ради, підписані ініціаторами, надсилаються селищному голові з зазначенням питань і з проектами документів, розгляд яких пропонується, при цьому підпис депутата не може бути відкликано. Позачергова сесія скликається за три календарних дні після реєстрації поданої заяви.

          9. Позачергова сесія селищної ради за звичайних обставин скликається не пізніше як у двотижневий термін  після надходження пропозиції про її скликання, а у виняткових випадках  - введення надзвичайного стану, стихійного лиха , аварія, тощо – не пізніше як на наступний день. Повідомлення про скликання позачергової сесії селищної ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за три календарних дні до її відкриття із зазначенням питань, які пропонуються внести на розгляд.

         10. Документи позачергової сесії  селищної ради видаються депутатам при їх реєстрації. До проекту порядку денного позачергової сесії вносяться лише ті

 

 

питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання позачергової сесії.

 

РОЗДІЛ V

ПЛЕНАРНІ  ЗАСІДАННЯ  СЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

Стаття 22.  Підготовка питань до розгляду на пленарному     засіданні селищної ради

 1. Питання до порядку денного пленарних засідань та проекти рішень вносяться за поданням селищного голови, секретаря  ради, депутатів, постійних комісій, виконавчого комітету селищної ради відповідно до вимог Регламенту.

 2. Депутат селищної ради, постійна комісія або депутатська група (фракція) проекти рішень, пропозиції або зауваження до проектів рішень подають у письмовій формі з відповідними підписами  секретарю селищної ради.

 3. Питання, ініційовані для розгляду селищною радою в порядку місцевої ініціативи відповідно до статті 9 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, вносяться до порядку денного пленарного засідання за поданням уповноваженого відповідною ініціативною групою депутата або селищним головою в порядку, визначеному цим Регламентом.

 4. Матеріали до питання, що виносяться на розгляд сесії, включають:

 1) проект рішення з додатками (якщо вони є), преамбула якого, крім обґрунтування підстав прийняття рішення, повинна містити посилання на законодавчі та нормативні акти із зазначенням номерів статей, частин, пунктів;

 2) при необхідності – відповідні рішення виконкому;

 3) висновки та рекомендації   постійних комісій;

 4) при необхідності – довідку щодо суті питання, підписану керівниками структурних підрозділів, що її готували, яка повинна містити:

- обґрунтування необхідності прийняття рішення;

- обгрунтування відповідності проекту рішення чинному законодавству;

- очікувані наслідки прийняття та застосування рішення (у випадку прийняття рішення, що впливає на соціально-економічну ситуацію у селищній раді);

 5) у разі внесення проекту рішення, яке потребуватиме матеріальних чи інших витрат за рахунок селищного бюджету – фінансово-економічне обґрунтування та пропозиції щодо покриття цих витрат або обґрунтування громадської необхідності, значимості проекту;

 6) довідку про зауваження, пропозиції, доповнення до проекту рішення (якщо вони є);

 7) прізвище і посаду особи, яка буде доповідачем при розгляді проекту рішення на пленарному засіданні селищної ради (при наявності співдоповіді зазначається прізвище співдоповідача).

          5. Проекти рішень ради обов’язково візуються в порядку, визначеному пунктом 10 ст. 22 цього Регламенту.

 6. Проекти рішень та інші матеріали, що додаються до проекту, повинні бути стислими, ретельно відредагованими та розкривати суть питання.

Проект рішення про бюджет ради повинен подаватися з пояснювальною запискою, яка містить повну постатейну розшифровку.

 7. Проекти рішень, як правило, не повинні перевищувати 2 – 3 сторінок тексту, надрукованого через один інтервал, 14 шрифтом,  на папері формату А4 (210?297).

 8. Довільне скорочення найменувань установ, підприємств, організацій, прізвищ, імен, по батькові та окремих слів не допускається.

          9. Структура проекту рішення:

 1) Структура проекту рішення  включає в себе сукупність розташованих у встановленій послідовності реквізитів (обов’язкових елементів).

 2) Основними реквізитами проекту рішення як службового документа є: зображення в центрі аркуша  Державного Герба України, під гербом найменування ради, число скликання, назва виду документа, дата, назва міста, де складено документ, номер, заголовок, текст, візи та погодження, засвідчення рішення

3) У верхньому правому кутку проставляється слово “Проект”. Посередині аркуша розміщується назва ради (всі слова – великими друкованими літерами) та вказується порядковий номер скликання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Наприклад: зображенням державного герба   Фото без опису                                  

ОЛИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА (18 шрифт)

Восьме  скликання (12 шрифт)

 4) Назва виду документа включає слово “РІШЕННЯ”, яке друкується великими літерами 14 шрифту під найменуванням ради.

 5) Ліворуч проставляється гриф дати (“___” ____________ 200_ року), на цьому рівні посередині аркуша друкується назва міста, де складено даний документ, і на цьому ж рівні праворуч – порядковий номер (№).

 6) Під датою вказується заголовок рішення. Призначення заголовка полягає в розкритті змісту рішення, тобто встановлення сфери його дії. Формулювати заголовок потрібно за допомогою віддієслівного іменника, відповідаючи на запитання “про що?”, наприклад: “Про розподіл...”, “Про порядок...” і т. д.

 7) Текст рішення, як правило, складається з двох частин: констатуючої та постановляючої. У першій частині приводиться короткий опис справ з винесеного на розгляд питання, вказується обґрунтування та підстава для складання рішення з обов’язковим посиланням на нормативний акт, який регулює відповідний вид відносин.

У другій частині викладаються висновки, пропозиції, рішення, містяться обов’язкові для виконання вказівки, встановлюються відповідальні особи, органи, строки виконання та здійснення контролю за виконанням рішення ради.

 8)  Постановляюча частина тексту рішення починається з повної назви ради і слова “ВИРІШИЛА”, яке друкується 14 шрифтом в окремому рядку, в центрі аркуша. Постановляюча частина складається з пунктів та підпунктів. Пункти нумеруються тільки арабськими цифрами. Підпункти нумеруються двома цифрами, розділеними крапкою, де перша означає номер пункту, а друга – номер підпункту.

 9) В останньому пункті рішення вказуються  прізвища та ініціали  посадових осіб на яких покладений обов»язок контролю за виконанням рішення..

 10) Наявність додатків вказується у проекті рішення в дужках після тексту відповідного пункту (додаток). Додатки до рішення ради повинні мати відмітку з посиланням на відповідне рішення міської ради, його дату і номер. Ця відмітка проставляється у верхньому правому кутку першого аркуша додатку, наприклад:

                                                                                       Додаток

                                                                                                до рішення Олицької

                                                                                                селищної ради № _____

                                                                                                від  “__”  _______ 200_ року

 

При наявності кількох додатків на них проставляються порядкові номери.

Додатки підписуються міським головою.

 10. Проекти рішень візуються виконавцями, які відповідно до своєї компетенції мають безпосереднє відношення до питань, що порушуються в проекті. Віза включає в себе найменування посади особи, підпис особи, яка візує документ, розшифровку підпису (ініціали і прізвище). Візування проектів рішень обов’язково здійснюють:

1) особа, яка готувала проект рішення;

2) провідний спеціаліст - юрисконсульт;

3) секретар  ради.

 11. Проекти рішень, підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту, в одноденний термін проходять експертизу в секретаря  ради  на відповідність вимогам положень Регламенту, реєструються та направляються на обов’язкову юридичну експертизу до спеціаліста міської ради.

 12. Якщо поданий до секретаря  ради проект рішення не відповідає вимогам статті 22 Регламенту про структуру, виклад, оформлення документа, то секретар ради  не пізніш як у одноденний термін повертає документ ініціатору проекту з поясненням причин повернення, що не позбавляє ініціатора права повторно подати проект рішення  секретарю ради  після усунення виявлених недоліків.

 13. Після проведення  юридичної експертизи  та надання висновку щодо відповідності конкретного проекту рішення вимогам чинного законодавства проект рішення подається для ознайомлення депутатам  селищної  ради через постійні комісії селищної ради.

16. Усі проекти рішень ради з відповідними матеріалами подаються секретарю  ради для опрацювання та розгляду в постійних комісіях міської ради не пізніше як за 25 днів до відкриття чергової сесії  селищної ради.

“З метою забезпечення громадського обговорення та внесення можливих пропозицій, проекти рішень ради підлягають оприлюдненню не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду на черговій сесії ради.

Вказані проекти рішень підлягають обов’язковому розміщенню   на  офіційному селищної ради.

 

Стаття 23.  Внесення питань до порядку денного пленарного    засідання

         1. Проект порядку денного повідомляється депутатам не пізніш як за 10 днів до відкриття чергової сесії.

         2. Порядок денний сесії селищної ради формується  селищним головою. 

         3. Пропозиції щодо питань на розгляд ради вносяться:

 -     селищним головою;

 -     постійними комісіями селищної  ради;

 -     депутатами;

 -     виконавчим комітетом  селищної ради;

 -     загальні збори громадян;

 -     члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи.

     

                   4. До порядку денного пленарного засідання селищної ради можуть включатися питання про хід виконання раніше прийнятих рішень, про депутатські запити. Спірні питання вносяться до порядку денного після голосування більшістю від загального складу ради.

        5. Подання депутатів чи груп та фракцій, які стосуються певних питань порядку денного чергового пленарного засідання, подаються секретарю  ради не пізніше як за 11 днів до проведення чергового пленарного засідання. Ці пропозиції повинні відповідати вимогам цього Регламенту щодо підготовки питань до розгляду на пленарному засіданні  селищної ради. Подання, що надійшли несвоєчасно, вважаються такими, що подані на наступне пленарне засідання селищної ради. Те ж саме стосується і подань про скасування попередніх рішень селищної ради.

            6. Проекти рішень, інші документи і матеріали доводяться до відома депутатів не пізніше ніж за 20 робочих дні до відкриття чергової сесії, при наявності електронних скриньок надсилати депутатам. 

           7. Порядок денний роботи сесії, черговість та тривалість (у хвилинах) розгляду внесених до порядку денного питань затверджуються радою більшістю депутатів від загального складу ради.

           8. Рішення про внесення будь-якого питання до ще не затвердженого в цілому порядку денного сесії приймається, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради. Якщо за наслідками голосування питання до порядку денного сесії не внесено, то воно вважається відхиленим.

           9. До порядку денного на розгляд ради можуть вноситися різні питання, які підлягають обговоренню на сесії. З питань, внесених у розділ “Різне” порядку денного, рішення не приймаються.

          10. Попередній розгляд проектів рішень з питань, що належать до компетенції ради і які пропонується внести до порядку денного сесії, проводять відповідні постійні комісії

          11. Питання, які попередньо не були розглянуті відповідною постійною комісією ради, не можуть бути внесені до порядку денного сесії.

          12. В порядку денному визначаються доповідачі і співдоповідачі з кожного окремого проекту рішення.

 

Стаття 24.  Робочі органи сесії

1. Робочими органами сесії  селищної ради є:

- президія у складі селищного голови та секретаря селищної ради;

          - лічильна комісія.

2. Пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії можуть вносити міський голова, голови постійних комісій, депутатські групи (фракції) та депутати. Лічильна комісія обирається із числа депутатів відкритим голосуванням  персонально.

         3. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при прийнятті рішень відкритим голосуванням шляхом підняття руки .

         4. Секретар сесії:

-  організовує ведення аудіозапису і протоколу сесії;

-  проводить реєстрацію депутатів, що бажають виступити, реєстрацію депутатських запитів, заяв, запитань, довідок, повідомлень, пропозицій та інших матеріалів;

-  аналізує і подає головуючому документи та матеріали, що надійшли на адресу сесії, та списки депутатів, які записалися до виступу;

-  за рішенням сесії розмножує та розповсюджує серед депутатів проекти рішень, звернень, заяв та інших документів під час роботи сесії;                            

-  дає роз’яснення депутатам з питань роботи сесії;

-  систематизує критичні зауваження, які надійшли від депутатів протягом сесії, та подає їх селищному  голові;

- здійснює нагляд за дотриманням Регламенту ради під час пленарного засідання.

5. До складу лічильної комісії входять 3 депутати, які обираються на кожній сесії окремо із числа присутніх. Членами лічильної комісії обираються голова та секретар лічильної комісії. Голова лічильної комісії організовує роботу комісії. При таємному голосуванні, засідання лічильної комісії оформляються протоколами.

6. За рішенням не менше однієї третини присутніх на пленарному засіданні депутатів може бути висловлено недовіру лічильній комісії або окремим її членам. Після цього на розгляд сесії пропонуються інші кандидатури до складу лічильної комісії.

 

Стаття 25.  Відкриття пленарного засідання  селищної ради

1. Пленарне засідання селищної ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу селищної ради. Реєстрацію депутатів проводить секретар селищної ради перед кожним пленарним засіданням. Дані цієї реєстрації є підставою для відкриття засідання.

2. На початку кожного засідання селищної ради головуючий повідомляє селищну раду про кількість депутатів присутніх на засіданні. Кожне пленарне засідання ради починається і завершується виконанням Державного Гімну України.

3. Відповідно до цього Регламенту депутат селищної ради зобов’язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарних засіданнях селищної ради. Якщо депутат не може взяти участь у пленарному засіданні селищної ради або може спізнитися на його відкриття, то він повинен повідомити про це селищного голову, секретаря ради або голову постійної комісії до початку пленарного засідання, вказавши відповідні причини. Про намір достроково покинути пленарне засідання депутат зобов’язаний письмово проінформувати головуючого на пленарному засіданні.

4. Якщо з’ясується, що пленарне засідання є неправомочним, то головуючий повинен оголосити перерву на певний визначений час. Якщо після закінчення цієї  перерви кількість депутатів на пленарному засіданні так і не відповідає вимогам щодо його правомочності (відсутність кворуму), то головуючий остаточно припиняє пленарне засідання та приймає розпорядження про його перенесення. Не розглянуті питання порядку денного переносяться на наступне пленарне засідання.

5. Пленарні засідання селищної ради відкриває, веде і закриває селищний голова або, у визначених законом випадках, секретар селищної  ради. Першу сесію селищної ради відкриває  голова селищної територіальної виборчої комісії.

          6. У випадках, передбачених цим Регламентом, за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, пленарне засідання відкриває один з депутатів, який входить до її складу, а веде за рішенням селищної  ради один з депутатів селищної  ради.

7. Перша сесія ради може працювати один або кілька днів. На чергових та позачергових сесіях можуть встановлюватися перерви між окремими днями пленарних засідань. 

8.  Перед переходом до розгляду питань порядку денного головуючий на засіданні може робити селищній раді повідомлення, які вважає доцільними. У необхідних випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу оратора або процедуру голосування.

 

Стаття 26.  Порядок ведення пленарного засідання

1. Пленарне засідання починається з повідомлення головуючим  на засіданні даних про кількість присутніх та причини відсутності депутатів. Головуючий на засіданні має право вимагати від депутатів пояснення причин їх запізнення або відсутності на попередніх засіданнях.

2. Перед затвердженням порядку денного пленарного засідання депутати мають право виступити. Час виступу не повинен перевищувати 15 хвилин.

3. Наступним етапом роботи пленарного засідання є затвердження порядку денного пленарного засідання.

4. Проект порядку денного пленарного засідання, сформований відповідно до вимог цього Регламенту, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загальної кількості депутатів  селищної  ради.

При цьому оформляється окреме рішення ради про затвердження порядку денного, яке заноситься до протоколу.

5. Якщо чергова сесія має не одне пленарне засідання, а декілька, необхідно перше питання порядку денного всіх наступних пленарних засідань після першого пленарного засідання трактувати наступним чином: «Про внесення змін в порядок денний сесії» Відповідно, нумерація рішень сесій буде починатись на першому пленарному засіданні та закінчуватись на останньому пленарному засіданні. Протокол сесії оформляється на кожне пленарне засідання окремо.

6. За пропозицією депутата або головуючого на пленарному засіданні порядок денний пленарного засідання може бути доповнений питаннями, які є невідкладними. Такі термінові питання можуть вноситися до порядку денного під час пленарного засідання тільки за рішенням селищної  ради.

7. Після затвердження порядку денного головуючий на засіданні пропонує порядок роботи пленарного засідання, який затверджується процедурним рішенням  селищної ради.

Порядок роботи пленарного засідання регулює питання тривалості пленарного засідання, час перерви та інші питання, що стосуються організації роботи конкретного пленарного засідання.

8. Пленарне засідання селищної ради веде головуючий. Головуючий на пленарному засіданні селищної ради:

1) відкриває, закриває та неупереджено веде  засідання;

2) вносить на обговорення проекти рішень, інші документи селищної ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення, інформує про матеріали, що надійшли на адресу селищної ради;

3) оголошує список осіб, запрошених на сесію;

4) організовує розгляд питань;

5) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу;

6) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

7) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

8) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

9) оголошує перерви згідно з Регламентом;

10) забезпечує дотримання  Регламенту всіма присутніми на засіданні;

11) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

12) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

13) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

9. Під час пленарних засідань селищної ради головуючий не коментує і не дає оцінок ораторів та їхніх виступів.

Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення цього питання, і головуючий на засіданні вважає, що рада отримала з цього питання достатню інформацію, то він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Якщо промовець виступає не з обговорюваного питання або перевищує встановлений для виступу час, то головуючий після попередження позбавляє цього промовця слова.

10. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні має право:

1) в першочерговому порядку вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань є альтернативні пропозиції, то головуючий зобов’язаний поставити ці пропозиції  на голосування в порядку їх надходження;

2) ставити запитання;

11. Перед переходом до розгляду питання порядку денного головуючий на засіданні може робити повідомлення селищній раді, які вважає доцільними. У необхідних випадках такі повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи виступу оратора або процедуру голосування.

12. Головуючий на засіданні може об’єднати обговорення кількох, пов’язаних між собою питань порядку денного сесії. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, то процедурне рішення про це приймається селищною радою. Рішення з обговорюваних питань приймається по кожному питанню окремо.

13. Селищна рада проводить свої пленарні засідання, як правило, з «з 9-ї години».

Після  двох годин роботи сесії може оголошуватися перерва тривалістю до 20 хвилин. При необхідності селищна рада може встановити інший порядок роботи. На вимогу голови депутатської групи (фракції) може бути оголошено перерву тривалістю до 30 хвилин. Перерва тривалістю до 30 хвилин може бути також оголошена на вимогу депутата, якщо за цю пропозицію проголосувало не менше однієї третини присутніх на засіданні депутатів.

14. У будь-який час депутат селищної ради може звернутися з однією із наступних пропозицій щодо регламенту роботи пленарного засідання:

 1. стосовно перерви в засіданні, перенесення чи відміни засідання;
 2. про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;
 3. стосовно переходу до розгляду наступного питання порядку денного;
 4.  стосовно завершення обговорення поточного пункту порядку денного;
 5.  стосовно перенесення пункту порядку денного.

15. При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово не більше як двічі. Це обмеження не стосується доповідача з цього питання. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або за результатами попереднього запису. У разі відсутності депутата в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.

16. Під час виступів на пленарних засіданнях встановлюються такі орієнтовні обмеження часу:

- доповідь – до 20 хвилин;

- співдоповіді – до 10 хвилин кожна;

- запитання та відповіді на них при доповіді та співдоповідях – до 30 хвилин;

- обговорення доповіді – 30 хвилин;

- виступ при обговоренні – до 3 хвилин;

- повторний виступ – до 1 хвилини;

- запитання – до 1 хвилини;

- відповідь на запитання – до 1 хвилини;

- репліка щодо порядку ведення – до 1 хвилини;

- оголошення, звернення – до 1 хвилини.

За згодою депутатів головуючий може в необхідних випадках продовжити вищевказаний час.

           17. Пропозиція про дострокове припинення обговорення ставиться на голосування після наступного виступу з моменту її надходження.

Обговорення припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх депутатів.

           18. Якщо після припинення обговорення один з депутатів наполягає на виступі і його підтримує не менш як одна третина депутатів від загального складу ради, то йому надається час до трьох хвилин. Таких виступів може бути не більше двох з одного питання.

           19. Якщо не менш однієї третини депутатів від загального складу ради проголосували проти припинення обговорення, то воно продовжується на час, що  не перевищує 15 хвилин.

Подальше продовження обговорення можливе на вимогу не менш як половини депутатів, присутніх на засіданні.

            20  Перед голосуванням про припинення обговорення головуючий інформує присутніх про кількість депутатів, що виступили, і тих, які записалися на виступ.

            21.  Після припинення обговорення перед голосуванням доповідач та співдоповідачі мають право на заключне слово тривалістю до 5 хвилин для  кожного.

            22. У засіданні ради депутати районної ради, обласної ради та народні депутати України можуть брати участь з правом дорадчого голосу (виступати під час обговорення, вносити пропозиції та зауваження з питань, внесених до порядку денного).

            23. У засіданні ради можуть брати участь і виступати з обговорюваних питань запрошені представники державних органів, громадських організацій, трудових колективів, жителі міста, гості, експерти та фахівці за пропозицією селищного голови, постійних комісій, депутатських груп, виконавчих органів ради.

            24. Запрошення на пленарне засідання сесії здійснює селищний голова або секретар ради. Запрошені розміщуються на спеціально відведених для них місцях і виступають на сесії за згодою депутатів. Під час засідання селищної ради особи, які не є депутатами, не повинні знаходитися в місцях розміщення депутатів, за винятком працівників виконавчого апарату ради.

            25. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання. Рішення про проведення закритого засідання приймається більшістю голосів від загального складу селищної ради.

 Стаття 27.  Порядок голосування на пленарних засіданнях

                     селищної ради

  1. Селищна рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами до її відання.

  2. Селищна рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

  3. Рішення селищної ради (крім процедурних) приймаються лише з питань, внесених до порядку денного засідання  ради. У разі порушення цієї вимоги прийняте рішення є недійсним.

  4. Рішення селищної ради приймається на її пленарному засіданні після його обговорення або без обговорення, якщо більшість депутатів не заперечує проти цього.

 5. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування ніхто не може його переривати. Від початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування.

 6. Рішення ради приймається більшістю депутатів від загального складу ради.

 7. При встановленні результатів голосування до загального складу селищної ради включається  селищний голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

 8. Рішення ради приймається відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Виключно шляхом поіменного голосування приймаються такі рішення:

 - про зниження економічно необгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги;

 - про набуття права  власності та права оренди на землю, крім рішень про передачу безоплатно у власність чи передачу в оренду земельних ділянок для фізичних осіб;

 - про набуття права власності та права оренди на всі об’єкти комунального майна;

 - про скасування попередніх рішень з питань набуття права власності або оренди на земельні ділянки та об»єкти комунальної власності по заниженим цінам;

 - про набуття права власності або оренди на земельні ділянки та об»єкти комунальної власності за ринковими цінами ( по ділянках і об»єктах, рішення щодо яких були скасовані);

 - при формуванні переліку земельних ділянок та об»єктів комунальної власності, призначених для реалізації права власності на землю або оренди    на земельних торгах у формі аукціону;

 - про збільшення видаткової частини бюджету за рахунок коштів, отриманих від проведення аукціонів, та направлення їх на конкретні соціальні, інвестиційні програми   громади.

 

 9. На вимогу не менш як двох третин присутніх на засіданні депутатів проводиться поіменне голосування. Поіменне голосування не може проводитися стосовно службових осіб, що обираються (звільняються). Результати поіменного голосування заносяться до протоколу сесії і за рішенням ради можуть публікуватися в пресі.

10. Рішення з процедурних питань приймаються не менше як однією третиною присутніх на засіданні депутатів, за винятком випадків, окремо передбачених в Регламенті. Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення.

11. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи поправки в постановці на голосування запропонованого ним тексту, якщо текст не сформульовано, якщо він не стосується обговорюваного питання, якщо він суперечить раніше прийнятим рішенням або повторює відхилений радою текст.

          12. У разі, коли дві або більше пропозицій, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), то селищна рада проводить голосування за пропозиції в порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для подальшого розгляду за її суттю. Вибір прийнятної для подальшого розгляду пропозиції здійснюється відповідною більшістю голосів депутатів, які присутні на засіданні.

          13. Внесена до пропозиції поправка ставиться на голосування раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення пропозиції, то на голосування спочатку ставиться текст пропозиції.

14. Перед голосуванням за кілька пропозицій чи поправок, які виключають одна одну, головуючий на  засіданні послідовно оголошує їхній зміст і, якщо немає зауважень до їхнього змісту, переходить до голосування за кожну поправку чи пропозицію окремо.

15. Рішення з процедурних питань приймаються після їх обговорення за скороченою процедурою або без обговорення. Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні міської ради, а також зазначені в Регламенті як такі. Процедурні питання не потребують попередньої підготовки в постійних комісіях. Якщо виникає сумнів щодо того, чи запропоноване до розгляду питання є процедурним, то рішення про це без обговорення приймається більшістю голосів депутатів від фактичної кількості присутніх на засіданні.

16. Таємне голосування обов”язково проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менш як однією третиною присутніх на засіданні депутатів. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках обрання на посаду та звільнення секретаря селищної ради, прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови. Таємне голосування може проводитися також з інших питань порядку денного за рішенням ради.

17. Організацію таємного голосування та підрахунок голосів забезпечує лічильна комісія. Порядок проведення таємного голосування лічильна комісія доводить до відома всіх депутатів.

18. Бюлетені для таємного голосування виготовляються лічильною комісією за встановленою нею формою і у визначеній кількості. Бюлетені містять необхідну для голосування інформацію. На  бюлетені  ставиться печатка селищної ради та підпис членів лічильної комісії. Підрахунок голосів здійснюється лічильна комісія в залі засідання сесії.

19. Лічильна комісія перед початком голосування готує список депутатів, опечатує скриньку для таємного голосування, забезпечує умови для повного дотримання таємності голосування.

20. Кожному депутату члени лічильної комісії видають один бюлетень за списком депутатів після пред’явлення посвідчення депутата селищної ради.

У списку депутатів для видачі бюлетенів таємного голосування депутат ставить свій підпис.

21. Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і підраховує голоси в залі засідань.

 Недійсними бюлетенями вважаються бюлетені невстановленої форми, бюлетені, в яких залишені дві або більше кандидатури на одну посаду, а також ті, в яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються.

22. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування за  рішенням міської ради проводиться повторне голосування.

23. Лічильна комісія складає протоколи про результати таємного голосування, які підписують усі присутні на сесії члени лічильної комісії.

У разі незгоди будь-кого з членів лічильної комісії із записом у протоколі він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

24. Голова лічильної комісії доповідає про результати таємного голосування та  відповідає на запитання. Протокол про результати таємного голосування  затверджується міською радою відкритим голосуванням.

Стаття 28. Порядок розгляду та прийняття рішень на  пленарному засіданні  селищної  ради

1. Розгляд проектів рішень на пленарних засіданнях селищної ради може включати в себе:

                        1)відхилення проекту рішення;

                        2)передачу проекту рішення на доопрацювання із встановленням терміну   

                        доопрацювання і повторне подання його на розгляд ради;

                        3)прийняття рішення та його опублікування.

2. Рішення селищної ради з голосу не приймається.

3. Депутат має право в ході обговорення питання порядку денного вносити усні поправки до проектів рішень, після озвучення яких передає текст поправок через секретаря ради головуючому на засіданні.

4.  На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли.

5. Після закінчення голосування голова лічильної комісії на засіданні оголошує його повні результати.

6. На засіданні, рішення селищної ради вважається прийнятим, якщо на пленарному засіданні, правомочному за результатами реєстрації депутатів, за нього проголосувало більше половини від загального складу депутатів (тобто 16 голосів).

7. Пропозиція або проект рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються неприйнятими. Даний запис заноситься до протоколу пленарного засідання ради.

         8. У разі, коли з певного питання порядку денного проведено голосування, а рішення міської ради не прийняте,  проект рішення передається  на доопрацювання із встановленням терміну доопрацювання і повторне подання його на розгляд ради.

         9. Депутат особисто здійснює своє право на голосування лише один раз. Депутат, який був відсутній під час голосування, не має права подавати свій голос з цього питання пізніше або через іншого депутата.

        10. Зміни до проектів рішень, прийняті депутатами, вносяться до рішення міської ради згідно з протоколом та  технічними засобами.

        11. При необхідності для доопрацювання текстів, заяв, звернень, проектів рішень міської ради на пленарному засіданні сесії може створюватися редакційна комісія з числа депутатів (з кожного питання окремо).

        12. Рішення cелищної ради візуються на зворотній стороні останнього  аркуша  секретарем міської ради, виконавцем, провідним спеціалістом з юридичних питань. Особи, які візують рішення, мають право вносити стилістичні правки, які не змінюють суті рішення.

        13. Додатки до рішення візуються на зворотній стороні відповідальними за підготовку проекту рішення.

        14. Рішення ради та додатки підписує головуючий на засіданні які скріплюються печаткою.                     

        15. Рішення селищної ради, прийняті в межах повноважень, визначених законом, є обов’язковими для виконання в межах міста.

 

Стаття 29.  Дисципліна та етика в діяльності селищної ради

1. На засіданнях селищної ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання та непристойні і лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а в разі повторного порушення – позбавити його права виступу на даному засіданні.

2. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні, то головуючий може без попередження позбавити його слова.

3. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, то головуючий на засіданні позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу засідання.

4. Під час засідання селищної ради депутати повинні утримуватись від дій, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо). Головуючий на засіданні продовжує тривалість виступу промовця на час, на який його виступ було перервано.

5. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання селищної ради, то головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження протягом дня на засіданні головуючий має право позбавити депутата слова до кінця засідання. Якщо депутат  не підкоряється розпорядженню головуючого, то головуючий може припинити сесію на певний час.

6. Депутат селищної ради може опротестувати в письмовій формі засіб дисциплінарного впливу, вжитий до нього, подавши письмовий протест селищному голові. Після отримання висновку постійної комісії селищної ради з питань соціально-економічного та культурного  розвитку на своєму засіданні приймає рішення про правомірність застосування заходу дисциплінарного впливу, причому депутат, до якого він був застосований, участі в голосуванні не бере. Цим же рішенням селищна рада може продовжити термін заборони на участь у пленарних засіданнях  селищної  ради на кілька сесійних днів. Перед голосуванням депутату, поведінка якого розглядається, надається право виступу.

7. На час роботи в сесійній залі депутати повинні вимкнути персональні засоби зв’язку.

Стаття 30.  Протокол засідання

1. Протокол засідання селищної ради, рішення,  додатки до нього є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення  селищною радою. Ці документи надаються депутатам селищної ради секретарем селищної ради  для ознайомлення за їх зверненнями.

2.У протоколі фіксуються:

                   1)номер, дата, місце, початок і час закінчення засідання, тривалість перерв;

                   2)прізвище та ім’я головуючого на засіданні;

                   3)прізвища та імена присутніх на засіданні депутатів міської ради, а також  

                   відсутніх депутатів із зазначенням того, з якої причини вони відсутні;

                   4)прізвища та імена тих депутатів, які у зв’язку з тим, що запізнилися на пленарне засідання або залишили засідання раніше встановленого строку, не взяли участі в обговоренні окремих питань порядку денного, причому вказується відповідний

                   порядковий номер цього питання в порядку денному;

 1. прізвища та імена присутніх представників виконавчих органів або інших посадових осіб, присутніх на сесії, якщо вони зобов’язані взяти в ній участь;
 2. питання порядку денного, внесені на розгляд, а також усі подання, питання і пропозиції та спосіб їх вирішення;

8) заяви, щодо яких прозвучали вимоги про занесення їх до протоколу;

9) заходи дисциплінарного впливу та прізвища тих осіб, до яких вони були застосовані;

10) повідомлення.

3. Протокол та рішення оформляються не пізніше 10 днів з дня проведення сесії.

4. Протокол сесії підписується головуючим на пленарному засіданні і секретарем селищної ради та скріплюється печаткою селищної ради, після чого він може надаватися для ознайомлення депутатам селищної ради на їхню вимогу та іншим особам за їхнім письмовим зверненням.

5. Протоколи сесій селищної ради, інші документи та матеріали сесії, записи пленарного засідання ради технічними засобами передаються секретарю селищної ради, який забезпечує їх зберігання та доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому порядку.

 

Стаття 31. Набрання чинності рішень  селищної ради

1. Рішення селищної ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення їх у дію. Рішення селищної ради у п’ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинено селищним головою і внесено на повторний розгляд селищної ради з обґрунтуванням зауважень. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути це рішення. Якщо рада відхилила зауваження міського голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів депутатів від загального складу ради, то воно набирає чинності.

2. Рішення селищної ради, що встановлюють норми та правила, обов’язкові для виконання всіма суб’єктами місцевого самоврядування, вважаються рішеннями нормативно-правового характеру (наприклад:  “Про ставки земельного податку”, “Про правила забудови міста” тощо).

3. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення їх у дію.

4. Копії рішень селищної ради секретар ради видає відповідним виконавцям, заявникам та на вимогу депутатів Олицької селищної ради не пізніш як у десятиденний строк (без урахування вихідних та святкових днів) після їх прийняття.

5. Рішення селищної ради обов’язково надаються виконавчим органам ради, іншим підприємствам, установам, організаціям, якщо ці рішення стосуються їхньої діяльності  та на вимогу депутата  селищної ради.

6. На вимогу депутатів, секретар ради виготовляє брошуру з усіма прийнятими рішеннями скріпленими печаткою для документів.

        

 Стаття 32.  Здійснення  селищною радою та її органами

                      контрольних  функцій і повноважень

 

1. Селищна рада відповідно до встановлених повноважень безпосередньо, або через свої органи забезпечує виконання чинного законодавства України, здійснює контроль за реалізацією прийнятих рішень, загальноміських програм, бюджету та інших питань, які входять до її компетенції.

2. Селищна рада систематично заслуховує на своїх засіданнях інформацію про хід виконання рішень селищної ради, депутатських запитів, звіти постійних комісій, виконавчого комітету, інших органів, які утворює селищна рада, повідомлення депутатів про роботу в селищній раді, виконання ними рішень та доручень  голови і секретаря селищної ради.

3. Контроль за виконанням  рішень селищної ради за дорученням міської ради здійснює селищний голова  та постійні комісії селищної ради.

4. Контроль за конкретно визначеними селищною радою питаннями, віднесеними до її компетенції, здійснюють тимчасові контрольні комісії.

          5. Рішення виконавчого комітету селищної ради, розпорядження селищного голови з питань, віднесених до власної компетенції, можуть бути скасовані  рішенням селищної ради.

 

Стаття 33.  Апарат селищної ради та її виконавчого комітету

1. Апарат ради забезпечує здійснення радою, селищним головою, секретарем селищної ради повноважень, наданих їм Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами та цим Регламентом.

2. Апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню селищною радою взаємодії і зв'язків з територіальною громадою міста, місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами та посадовими особами місцевого самоврядування, здійснює контроль за виконанням рішень селищної ради, сприяє постійним та тимчасовим контрольним комісіям селищної ради у їхній роботі.

3. За поданням селищного голови селищна рада затверджує структуру, загальну чисельність   апарату селищної ради та її виконавчого комітету та  витрати на його утримання.

4. Апарат селищної  ради  та її виконавчого комітету  в своїй діяльності підпорядкований селищному голові.

5. Повноваження та обов’язки посадових осіб та спеціалістів  апарату ради визначаються   посадовими інструкціями, які затверджуються селищним головою        

 

РОЗДІЛ VI

ПРИПИНЕННЯ   ПОВНОВАЖЕНЬ

 

Стаття 34.  Дострокове припинення повноважень депутата

селищної  ради

        1. Повноваження депутата селищної ради припиняється достроково за наявності підстав, перелічених у частині першій статті 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих Рад”, засвідчених офіційними документами.

2.  Селищна  рада розглядає питання про дострокове припинення повноважень депутата селищної ради у наступних випадках:

1) у зв’язку з набранням чинності обвинувальним вироком суду, за яким депутата засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі;

2) у зв’язку з особистою заявою депутата про складення ним своїх депутатських повноважень.

3. Рішення про дострокове припинення повноважень депутата селищної рада приймає відкритим голосуванням.

4. Прийняте  селищною радою рішення про дострокове припинення повноважень депутата не підлягає перегляду  селищної радою.

5. Депутат селищної   ради, який бажає достроково скласти депутатські повноваження, подає особисту письмову заяву на ім’я  селищного голови. У заяві депутат може викласти мотиви свого рішення.

Заява депутата про складання повноважень  розглядається у десятиденний термін з дня подання. Селищна рада за поданням постійної комісії селищної ради, до компетенції якої входять питання депутатської етики, розглядає заяву депутата і приймає рекомендацію щодо припинення його повноважень. Заява депутата про складення ним депутатських повноважень та рішення  селищної ради з цього питання висвітлюється  на  дошці оголошень селищної ради.

6. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань селищної ради, засідань постійних комісій та інших органів селищної ради протягом календарного року, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів селищна рада може звернутися до  постійної комісії селищної ради з питань соціально-економічного та культурного розвитку.

Стаття 35.  Припинення повноважень селищного голови

          1.Повноваження селищного голови припиняються достроково за наявності засвідчених офіційними документами у разі:

     1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради  про складення ним повноважень голови;

     2) припинення його громадянства;

     3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

     4) порушення  ним  вимог  щодо  обмеження   сумісності   його діяльності з іншою роботою (діяльністю);

     5) визнання його судом недієздатним,  безвісно відсутнім  або оголошення таким, що помер;

     6) його смерті.

            2. Повноваження  селищного  голови можуть бути також достроково припинені,  якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.

            3.  Повноваження    селищного голови за наявності  підстав,  передбачених  частиною  другою  цієї  статті, можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або  за  рішенням  відповідної  ради,  прийнятим  шляхом  таємного голосування  не  менш  як  двома  третинами  голосів депутатів від загального  складу  ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо  дострокового  припинення  повноважень  селищного голови визначається законом про місцеві референдуми.

4. Рішення   про   проведення   місцевого   референдуму  щодо дострокового   припинення   повноважень    селищного голови приймається  селищною радою як за власною ініціативою,  так і на вимогу не менш як однієї десятої частини  громадян,  що проживають на відповідній території і мають право голосу.
Стаття 36.  Припинення повноважень секретаря   ради

  1. Питання про дострокове припинення повноважень секретаря  ради вноситься на розгляд селищної ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу селищної  ради або головою.

  2. Рішення про звільнення з посади секретаря  ради приймається селищною радою більшістю голосів депутатів від загального складу селищної ради шляхом таємного голосування.

 

РОЗДІЛ VІІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  ОЛИЦЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ   РАДИ

 

Стаття 37. Формування та діяльність виконавчого комітету

         1. Виконавчий комітет селищної ради  утворюється радою на строк її повноважень. Після закінчення повноважень ради, селищного голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконкому.

         2. Кількісний склад виконавчого комітету визначається  радою. Персональний склад виконавчого комітету,  затверджується радою за пропозицією  селищного голови.

         Виконавчий комітет утворюється у складі селищного голови, заступників селищного голови з питань виконавчої діяльності, керуючого  справами  виконавчого  комітету секретаря ради, старост.

         3. Очолює виконавчий комітет селищний голова. До складу комітету не можуть входити депутати селищної ради, крім секретаря ради.

         4. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним селищній раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

            5. Виконавчий комітет не менше як один раз на рік звітує перед радою про свою роботу та інформує про неї мешканців селищної ради.

            6. Повноваження членів виконавчого комітету затверджені рішенням Олицької  селищної ради, крім тих що визначені статтею 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» припиняються достроково:

-   за його заявою;

-   у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним  вироком щодо нього;
- у разі відсутності без поважних  причин на трьох  підряд засіданнях виконавчого комітету.

 

Стаття 38. Організація роботи та повноваження виконавчого комітету

                    селищної ради

1. Основною формою роботи виконавчого комітету  селищної ради є його засідання.

2. Засідання виконкому скликаються селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – секретарем ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць, як правило в останній четвер місяця.

3. Засідання виконавчого комітету є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини від загального складу  виконавчого комітету.

4. До відання виконавчого комітету   селищної  ради відносяться:

- повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”),

- повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”),

- повноваження щодо управління комунальною власністю (стаття 29 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”),

- повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчуванння, транспорту і зв”язку (стаття 30 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”),

- повноваження в галузі будівництва (стаття 31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”),

- повноваження у сфері освіти, охорони здоров”я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”),

- повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”),

 • повноваження у сфері соціального захисту населення (стаття 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”),
 • повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності (стаття 34 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”),
 • повноваження в галузі оборонної роботи (стаття 36 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”),
 • повноваження щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою (стаття 37 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”),
 • повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (стаття 38 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”),
 • повноваження щодо відзначення державними нагородами України (стаття 39 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”).

 

           5. Виконавчий комітет ради з питань, що належать до його компетенції:

- попередньо розглядає проекти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд ради;

- координує діяльність виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

- має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб;

Стаття 39. Планування роботи виконавчого комітету селищної ради

      1. Одним з основних способів організаційного забезпечення діяльності виконавчого комітету є планування його роботи.

         2. План роботи виконавчого комітету готується секретарем виконавчого  комітету та затверджується на черговому засіданні виконавчого комітету в такому порядку:

      - Спеціалісти апарату  Олицької селищної ради та інших виконавчих органів ради за погодженням з заступниками селищного голови  за 20 днів, що передує півріччю, вносять пропозиції секретарю ради щодо питань, які  вважають доцільними для включення в план роботи.

      - Секретар ради готує  проект плану роботи на півріччя і відповідне рішення про його затвердження.

      -  Зміни до затверджених планів роботи (включення, виключення або перенесення термінів розгляду питань) здійснюються рішенням виконкому або розпорядженням селищного голови, яке затверджується на черговому засіданні виконкому.

         3. План роботи виконавчого комітету селищного ради повинен включати:

- перелік актуальних питань, пов’язаних з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку міста, функціонування галузей господарського комплексу та розв’язання проблем соціальної сфери, що потребують розгляду на засіданнях виконавчого комітету, нарадах у селищного голови,  та вжиття додаткових заходів для їх вирішення;

- перелік рішень виконавчого комітету, розпоряджень і доручень селищного голови, хід реалізації яких оперативно розглядатиметься в порядку контролю їх виконання;

 

                         До планів роботи виконавчого комітету в обов’язковому порядку              

                         включаються питання:

- про план економічного і соціального розвитку селищної ради, міський бюджет та підсумки їх виконання за квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік;

- про роботу виконавчих органів селищної ради з виконання державних правових актів, рішень виконавчого комітету, розпоряджень, доручень селищного голови, здійснення їх власних (самоврядних) та делегованих повноважень;

- про роботу підприємств, установ, організацій комунальної власності міста.

          4. Організацію виконання плану роботи здійснює секретар ради. Відповідальність за своєчасність подання пропозицій до плану роботи виконкому селищної ради на півріччя покладається на  селищного голову.

Стаття 40. Порядок  підготовки і проведення засідань виконавчого 

                    комітету селищної ради 

         1. Засідання виконавчого комітету селищної ради проводяться відповідно до плану роботи виконавчого комітету один раз на місяць в останній четвер  кожного місяця о 14.00 годині. Засідання може  скликатися в міру необхідності про що селищний  голова видає розпорядження.

         2. Перед черговим засіданням виконкому, не пізніш як за 20 днів до нього, секретарем ради, відповідно до плану роботи, керівникам структурних підрозділів та іншим офіційним особам за підписом селищного голови надсилається повідомлення із переліком планових  питань, що розглядатимуться на засіданні, та зазначенням відповідальних осіб за їх підготовку і датою подання віддрукованих і завізованих матеріалів.

         3. Скликання засідань виконавчого комітету селищної ради здійснюється селищним головою.        

         4. Підготовка питань на засідання виконкому здійснюється членами виконкому, спеціалістами апарату селищної ради, створеними комісіями, робочими групами. У підготовці питань можуть брати участь депутати селищної  ради, постійні комісії, громадські організації.

         5. Загальна організація підготовки засідань виконавчого комітету покладається на секретаря ради селищної ради.

         6. Перелік питань, включених до порядку денного засідання виконавчого комітету, складає  секретар ради на основі плану роботи виконавчого комітету та наданих проектів рішень.

         7. Прийом матеріалів та проектів рішень на розгляд чергового засідання виконавчого комітету селищної ради здійснюється секретарем ради не пізніше як за 20 робочих днів до його засідання. Проекти рішень виконавчого комітету оприлюднюються на сайті Олицької селищної  ради не пізніше як за10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття

            8. На засідання виконавчого комітету запрошуються:   керівники  підприємств, організацій та установ міста відповідно до внесених на розгляд питань. У засіданні можуть брати участь голови постійних комісій та депутати селищної ради.

         9. Склад учасників з розгляду питання на засіданні виконавчого комітету визначається спеціалістом що готував питання, та узгоджується із  секретарем ради та  селищним головою.

         10. Явку на засідання виконавчого комітету доповідачів, а також осіб, які запрошені на засідання, попереднє ознайомлення їх з матеріалами, з подальшою їх реєстрацією, забезпечує  секретар ради.

         11. Інформування про час та місце засідання безпосередньо членів виконавчого комітету,  представників засобів масової інформації, працівників виконавчих органів селищної  ради та інших запрошених з основних питань здійснює  секретар ради, який  в день засідання також реєструє членів виконавчого комітету, запрошених.

         12. Засідання виконавчого комітету веде  селищний голова.

         13. Порядок денний, затверджується на початку засідання.

         14. Доповідають на засіданні, як правило,  спеціалісти апарату селищної ради, керівники інших виконавчих органів, підприємств, установ, організацій міста, а в разі їх відсутності – заступники керівників.

         15. Для доповіді з основного питання на засіданні виконавчого комітету, як правило, надається не більше 15 хвилин, співдоповіді - 5 хвилин, виступів у дебатах - 3 хвилин, довідок - 1 хвилину.

         16. Для розгляду кожного з основних питань на засіданні виконавчого комітету надається до 30 хвилин.

         17. Члени виконавчого комітету на засіданні мають право:

- вимагати від доповідачів і запрошених роз'яснень щодо питань, які розглядаються;

- брати участь в обговоренні всіх питань;

- пропонувати прийняття проектів рішень, змін та доповнень до них або перенесення розгляду питання на наступне засідання;

- вносити пропозиції до проекту рішення.

Запрошені на засідання мають право:

- брати участь в обговоренні винесеного питання;

- давати довідки з питань, що розглядаються;

- задавати доповідачу запитання.

         18. На засіданнях виконавчого комітету можуть бути присутні депутати всіх рівнів, представники органів державної влади, засобів масової інформації. На запрошення членів виконавчого комітету, за погодженням з селищним головою, у засіданнях можуть брати участь громадяни, представники підприємств, установ, політичних та громадських організацій.

         19. Особи, присутні на засіданнях виконавчого комітету, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, не порушувати порядок, а також не коментувати прийнятих рішень чи процесу їхнього обговорення. Якщо член виконкому або запрошений на засіданні виконавчого комітету своєю поведінкою заважає проведенню засідання, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження, головуючий має право позбавити дану особу слова до кінця засідання. Якщо дана особа не підкоряється розпорядженню головуючого, робиться перерва засідання або засідання переноситься на інший термін.

          20. Протокол засідання виконавчого комітету оформляється протягом 10 робочих днів після засідання, підписується   головою та  секретарем ради.

          21. Ведення і оформлення протоколів засідань виконавчого комітету, їх облік і зберігання здійснює секретар ради.

          22. Рішення, що розглядались на засіданні, доопрацьовуються із врахуванням зауважень і доповнень  особами, що готували їх проекти, і в дводенний строк здаються секретарю ради. Секретар ради протягом наступних п'яти днів забезпечує здійснення візування прийнятих рішень та дає на підпис селищному голові, розмножує рішення і надсилає їх виконавцям.

         23. Контроль за виконанням рішень виконкому здійснює секретар ради та особи, які готували проекти даних рішень.

 

Стаття 41. Порядок підготовки і прийняття рішень виконавчого комітету

                    селищної ради

 

         1. Відповідно до пунктів 6, 7 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет селищної ради, в межах своїх повноважень, приймає рішення більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету, яке підписується селищним головою. У разі незгоди селищного голови з рішенням виконавчого комітету ради він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та внести це питання на розгляд селищної ради.

         2. Питання на розгляд виконавчого комітету вносяться селищним головою, секретарем ради, членами виконавчого комітету, постійними комісіями селищної ради, керівниками  виконавчих органів, підприємств, установ, організацій міста.

         3. Підготовка питань на засідання виконавчого комітету здійснюється членами виконавчого комітету, заступниками селищного голови, спеціалістами апарату селищної ради, керівниками інших виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій. До підготовки питань можуть залучатися  експерти, представники громадських організацій, політичних партій.

         4. При підготовці проектів рішень виконкому необхідно чітко визначити питання, з якого передбачається розробити проект, вивчити з цієї проблеми чинне законодавство України.

         5. У випадках, коли  реалізація заходів, передбачених проектом рішення, пов’язані з витратами коштів, слід визначити їх розмір та джерела фінансування.

         6. Якщо проект рішення вносить корінні зміни до раніше прийнятих рішень, то попередні слід визнати такими, що втратили чинність окремим пунктом. Якщо в раніше прийнятому  рішенні необхідно переглянути лише окремі його положення, в проекті викладається нова редакція змінених пунктів, якими буде доповнено попереднє рішення. Після прийняття пунктів в новій редакції, попередня редакція цих пунктів визнається такою, що втратила чинність.

         7. Проекти рішень повинні бути стислими, відредагованими, відображати суть питання, в них має бути дана об’єктивна оцінка стану справ на підставі перевірених і документально підтверджених фактів, внесені пропозиції, а також запропоновані заходи, спрямовані на усунення виявлених недоліків, визначені терміни виконання та відповідальні особи як по конкретних пунктах так і в цілому за виконання рішення. Проекти рішень виконкому, як правило,  не повинні перевищувати 2-3 сторінок машинописного тексту, довідки - 3-4 сторінок (з питань економічного і соціального розвитку - 5-6 сторінок).

          8. При необхідності до проекту рішення подаються довідкові матеріали. Обов’язково до проекту рішення подається список осіб,  яким передбачається надіслати вказане рішення, підписані відповідними керівниками. Додатки до рішень підписуються  селищним головою.

          9. Відповідальність за вчасність та якість підготовки документів та проекту рішення, подачу необхідних  інформаційних матеріалів до проекту рішення покладається на посадову особу, яка здійснює підготовку  цього проекту рішення

         10. Рішення, прийняті на засіданні виконавчого комітету, у ході обговорення яких були зроблені зауваження, внесені доповнення та зміни, протягом трьох днів після засідання виконавчого комітету остаточно редагуються та візуються відповідними посадовими особами подаються на підпис селищному голові, а після підпису надсилаються  згідно довідки розсилки.

         11. Кожне рішення має свій номер і дату його прийняття. Нумерація рішень виконкому ведеться від  № 1 за наростанням протягом календарного року.

         12. Рішення виконавчого комітету набирають чинності з моменту їх прийняття, а рішення нормативно-правового характеру з дня їх офіційного оприлюднення, якщо виконавчим комітетом не встановлено інший строк набрання  рішенням чинності.

         13. Рішення виконавчого комітету, які носять загальнообов’язковий характер, доводяться до відома населення, про що зазначається окремим пунктом з визначенням відповідальних осіб за їх оприлюднення  на сайті Олицької селищної ради.

         14. Рішення виконавчого комітету, які носять регуляторний характер, готуються відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

Стаття 42. Особливості підготовки проектів рішень виконкому
                    селищної ради, які носять регуляторний характер

 

         1. Планування діяльності виконкому селищної ради з підготовки проектів рішень виконкому – регуляторних актів (надалі –РА) здійснюється відповідно до Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" на  півріччя.

          2. Затверджений план розгляду РА у 10-денний термін оприлюднюється через  газету "Вільним шляхом" та в мережі Інтернет.

          3. У разі виникнення необхідності підготовки рішення виконкому регуляторного характеру, не включеного до плану, розробник  готує пропозиції щодо доповнення до плану розгляду РА і подає на затвердження виконкому.

          4. Затверджені зміни оприлюднюються у той же спосіб і терміни, що і сам план.

          5. Проект РА з аналізом регуляторного впливу ( надалі – АРВ), підписаний розробником та узгоджений в загальному порядку у 2-х примірниках та електронній копії надаються секретарю ради для опублікування.

          6. Якщо зміст проекту РА з АРВ не відповідає чинному законодавству щодо процедури регуляторної діяльності або внесено на розгляд виконкому міськради проект РА без АРВ, секретар ради повертає його розробнику на доопрацювання.

          7. Проект рішення виконкому регуляторного характеру не може бути прийнятий для розгляду виконкому, якщо відсутній АРВ або проект РА не був оприлюднений.

          8. Оприлюднення проектів РА з метою одержання пропозицій і зауважень, забезпечення прозорості регуляторного процесу, підвищення ефективності РА проводиться до внесення цих проектів на розгляд виконкому міськради.

          9. Організаційне забезпечення оприлюднення проекту РА з АРВ здійснює розробник.

         10. Оприлюднення проектів рішень виконкому (РА з АРВ) здійснюється у той же спосіб і терміни, що і проектів рішень міської ради.

         11. Повідомлення про публічне обговорення проекту РА з АРВ повинно містити:

-відомості про вид, назву проекту РА, а також його стислий зміст;
-адресу сторінки у мережі Інтернет, де опубліковано та розміщено проект РА та АРВ; адресу та режим роботи міської ради, інших служб, де можна ознайомитись з текстом   проекту РА з АРВ;
-поштову адресу, адресу електронної пошти розробника, за якими можна подавати пропозиції, зауваження та ознайомитись зі змістом зведеної таблиці пропозицій та зауважень;
-термін, протягом якого приймаються пропозиції та зауваження до проекту РА з АРВ від зацікавлених осіб, суб'єктів господарювання, громадських організацій, об'єднань.

         12. Зауваження та пропозиції щодо оприлюдненого проекту РА з АРВ надаються фізичними та юридичними особами  виконкому міської ради у місячний термін з дня опублікування проекту РА з АРВ.

         13. Секретар ради не пізніше наступного робочого дня після одержання та реєстрації пропозицій та зауважень до проектів РА з АРВ передає їх копії розробнику проекту.

         14. Після закінчення публічного обговорення розробник протягом 10 робочих днів:

- аналізує одержані пропозиції та зауваження і складає їх у зведену таблицю;

- у разі потреби за наслідками публічного обговорення коригує проект РА з АРВ;
- через газету "Вільним шляхом", офіційний сайт міської ради  інформує територіальну громаду про результати публічного обговорення.

         15 .Виконання заходів з відстеження результативності РА, прийнятих виконкомом селищної ради, забезпечується розробником при організаційному контролі секретаря ради  у терміни визначені рішенням виконкому та у відповідності до чинного законодавства.

 

Стаття 43. Взаємодія виконкому з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями міста, територіальною громадою

         1. Взаємодія виконкому  селищної  ради з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами самоорганізації населення, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності здійснюється згідно з Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими нормативно-правовими актами України селищним головою, секретарем ради, керівниками інших виконавчих органів селищної ради на відповідних рівнях, згідно з функціональними обов'язками, шляхом визначення завдань, погодження планів, програм і дій, обміну оперативною, управлінською інформацією, проведення спільних нарад та інших заходів.

         2. Інтереси виконавчого комітету у взаємовідносинах з органами виконавчої влади, органами самоорганізації населення, підприємствами, установами та організаціями представляють селищний голова,секретар ради.

         3. Контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями комунальної власності законів, постанов, указів рішень та інших нормативно-правових актів здійснюється виконкомом та його структурними підрозділами в межах наданих повноважень.

         4. Відносини виконкому  з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності будуються відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

         5. Керуючись Законом України „Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, іншими нормативними документами, з метою інформування територіальної громади про діяльність селищної ради та її виконавчого комітету, вдосконалення та прозорості роботи міської ради та її виконкому, рішення селищної ради, її виконавчого комітету, розпорядження та доручення селищного голови, що стосуються інтересів громади, доводяться до відома населення через засоби масової інформації і розміщуються на дошці оголошень селищної ради. З актуальних питань суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного життя селищної ради  та країни організовуються брифінги, прес-конференції, засідання „круглих столів”, прямий телефонний зв’язок, виступи по телебаченню та на радіо у прямому ефірі чи в запису за участю селищного голови, секретаря ради,  членів виконавчого комітету.

         6. Посадові особи виконкому, керівники управлінь, підприємств несуть персональну відповідальність за чітке, оперативне і об'єктивне висвітлення своєї діяльності.

         7. Виконком  готує матеріали для прес-релізів з метою донесення до населення ради інформації чи звітів про виконану роботу.

 

 

Селищний голова                                                   Олександр ПРЕНДЕЦЬКИЙ

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень