Олицька громада

Волинська область, Луцький район

Положення про відділ соціального захисту та соціальних послуг виконавчого комітету Олицької селищної ради

Дата: 07.07.2021 16:35
Кількість переглядів: 823

 

 

 • ОЛИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

 • Восьме скликання

 
 • Р І Ш Е Н Н Я
 •  

 

18 червня    2021 року                      смт.Олика                                      №8/19

 

Про створення юридичної особи – відділу

соціального захисту та  соціальних послуг

 виконавчого комітету Олицької селищної

ради та затвердження Положення про відділ

соціального захисту та соціальних послуг

 виконавчого комітету Олицької селищної

ради

 

         Відповідно до ст. 46 Конституції України, Закону України «Про соціальні послуги», Закону України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», наказу Міністерства соціальної політики України від 14.06.2018 «Про деякі питання діяльності об’єднаної територіальної громади щодо соціальної підтримки населення та захисту прав дітей» № 890 (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 7.02.2007 «Про затвердження типових штатів працівників органів місцевого самоврядування» № 174, постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» №268, керуючись п. 5  ч.1 ст. 26, ст. 54  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши селищного голову щодо необхідності внесення змін до структури апарату виконавчих органів Олицької селищної  ради, селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Створити юридичну особу – Відділ соціального захисту та соціальних послуг виконавчого комітету Олицької селищної ради. Юридична адреса: 45263, вулиця Замкова, будинок, 17 смт., Олика Луцького району Волинської області.

2. Затвердити Положення про відділ соціального захисту та соціальних послуг виконавчого комітету Олицької селищної  ради , що додається.

(Додаток 1)

3. Уповноважити відповідальну особу  Олицької селищної ради (Миндреску Катерину Андріївну), паспорт АС 978386, 10.07.1988 року народження) здійснити державну реєстрацію відділу соціального захисту та соціальних послуг виконавчого комітету Олицької селищної ради.

4. Виконавчому комітету Олицької селищної ради забезпечити виготовлення печатки, штампів для відділу соціального захисту та соціальних послуг виконавчого комітету Олицької селищної ради 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування місцевого бюджету, фінансів, соціально - економічного та культурного розвитку.

 

 

 

 

 

Селищний голова :                                                Олександр ПРЕНДЕЦЬКИЙ

 

Катерина Миндреску

 

 

 

 

 

 

                                                                               Додаток 1

                                                                               до рішення

                                                                               Олицької селищної   ради

                                                                               № 8 /19   від 18.06. 2021 року

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ соціального захисту та соціальних послуг виконавчого комітету Олицької селищної ради

 

1. Загальні положення

1.1. Відділ соціального захисту та соціальних послуг виконавчого комітету Олицької селищної ради (далі – Відділ) утворюється рішенням Олицької селищної ради і є  виконавчим комітетом селищної ради у сфері соціального захисту населення та надання соціальних послуг  та забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

1.2.  Відділ підзвітний і підконтрольний Олицькій селищній раді, що його утворила та  підпорядкований її виконавчому комітету, селищному голові.

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, Указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями сільського голови, рішеннями селищної ради та рішеннями виконавчого комітету, прийнятими у межах її компетентності, а також цим Положенням про відділ соціального захисту та соціальних послуг виконавчого комітету Олицької селищної ради (далі – Положення).

            1.4. Відділ є юридичною особою публічного права,печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи і бланки.

            1.5. Юридична адреса Відділу: 45263, вулиця Замкова, будинок, 17 смт., Олика Луцького району Волинської області.

Повна назва: Відділ соціального захисту та соціальних послуг виконавчого комітету Олицької селищної ради.

Скорочена назва: Відділ соціального захисту населення.

1.6. Відділ є неприбутковою установою.

 

2. Основні завдання відділу

  Основним завданням Відділу є забезпечення реалізації державної політики на території громади у сфері соціального захисту населення, що включає:

2.1. Визначення пріоритетів соціального розвитку; здійснення аналізу рівня життя населення та підготовку пропозицій до проєктів цільових програм, реалізації заходів у сфері соціального захисту населення, поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми.

2.2 Запобігання домашнього насильства, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, організації надання соціальних послуг особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати.

2.3. Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на: забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних, молодих сімей та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, членів сімей загиблого (померлого) військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста), який призваний на військову службу під час мобілізації і загинув (помер) при виконанні обов’язків військової служби, який захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, а також брав участь в антитерористичній операції та осіб мобілізованих до Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших збройних формувань утворених відповідно до законів України; попередження насильства в сім'ї, забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті.

2.4. Організація на території громади в наданні соціальних послуг населенню, здійснення соціальної роботи, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ і служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги.

2.5. Здійснення координації та контролю за діяльністю підпорядкованих Відділу закладів та установ соціального захисту населення комунальної форми власності, організація їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

 

3.Основні функції відділу

Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

3.1. Забезпечує виконання законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, що віднесенні до його компетенції.

3.2. Бере участь у стратегічному плануванні розвитку соціальної сфери громади, здійснює підготовку пропозицій до проєктів місцевих програм соціального розвитку, проєкту бюджету територіальної громади.

3.3. Вирішує відповідно до законодавства питання щодо соціальної підтримки населення громади, в тому числі у співпраці з центром надання адміністративних послуг.

3.4. Організовує здійснення відповідно до законодавства соціальної роботи в громаді, в тому числі виявлення осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.5. Визначає потребу громади у соціальних та реабілітаційних послугах,  надавачів цих послуг залежно від потреб громади у відповідних послугах, готує в установленому порядку пропозиції щодо створення, реорганізації і ліквідації закладів, установ і підприємств, які надають соціальні послуги та відносяться до комунальної власності територіальної громади.

3.6. Веде облік осіб з інвалідністю; осіб, які потребують постійної сторонньої допомоги; осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також осіб, до яких застосовано пробацію; осіб, які не мають постійного місця проживання; осіб, які зазнали насилля в сім'ї, постраждали від торгівлі людьми.

3.7. Здійснює планування соціальних та реабілітаційних послуг та видатків на їх надання, забезпечує встановлення тарифів за надання платних соціальних послуг.

  3.8. Приймає рішення щодо організації надання соціальних та реабілітаційних послуг, у тому числі із застосуванням механізмів співпраці та спів фінансування з іншими територіальними громадами, соціального замовлення у недержавних суб’єктів за рахунок бюджетних коштів, проведення конкурсу соціальних проєктів, залучення фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а також інших форм, визначених законодавством.

3.9. Веде базу даних суб’єктів, що надають соціальні послуги, які провадять діяльність на території громади, та соціальних послуг, які вони можуть надавати.

3.10. Здійснює керівництво діяльністю, координацію і контроль за роботою закладів, установ, підприємств комунальної форми власності, що надають соціальні послуги, в тому числі прийом, аналіз та оцінку звітів про роботу їхніх керівників.

3.11. Сприяє та забезпечує контроль за своєчасним підвищенням кваліфікації працівників сфери соціального захисту територіальної громади.

3.12. Здійснює моніторинг, контроль та оцінювання якості надання соціальних послуг, інформує населення про соціальні та реабілітаційні послуги.

3.13. Вживає заходи щодо надання соціальної допомоги та компенсацій вразливим верствам населення громади, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету.

3.14. Вирішує питання надання за рахунок коштів місцевого бюджету ритуальних послуг у зв’язку з похованням громадян у випадках, передбачених законодавством (у тому числі одиноких).

3.15. Забезпечує захист прав і законних інтересів повнолітніх осіб, які потребують встановлення опіки або піклування, недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена.

3.16. Вирішує відповідно до законодавства питання про надання допомоги особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, сім’ям загиблих (померлих або визнаних такими, що пропали безвісти) військовослужбовців, а також військовослужбовців, звільнених у запас (крім військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу) або відставку, особам з інвалідністю з дитинства, багатодітним сім’ям у будівництві індивідуальних житлових будинків, проведенні капітального ремонту житла, у придбанні будівельних матеріалів; відведення зазначеним особам у першочерговому порядку земельних ділянок для індивідуального будівництва, садівництва та городництва.

3.17. Вживає заходи щодо усунення дискримінації за ознакою статі відповідно до законодавства про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та протидії дискримінації, поліпшення становища сімей:

- розробляє та здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;

- надає в межах своїх повноважень багатодітним сім'ям та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї;

- забезпечує діяльність координаційної ради з питань попередження насильства в сім'ї;

- забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей;

- надає правову, методичну та організаційну допомогу органам підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

3.18. Здійснює профілактичні заходи з питань попередження бездомності, реінтеграції бездомних осіб, соціального сирітства, жорстокого поводження з дітьми, насильства в сім’ї, торгівлі людьми, соціального патронажу осіб, звільнених з місць позбавлення волі, інших негативних явищ в соціальному середовищі територіальної громади.

3.19. Вживає заходи реагування на звернення та повідомлення про вчинення домашнього насильства, у тому числі організацію надання тимчасового притулку особам, які постраждали від домашнього насильства і торгівлі людьми.

3.20. Здійснює консультування мешканців територіальної громади з питань застосування законодавства щодо соціальної підтримки населення, надання соціальних послуг, захисту соціальних прав, інших питань віднесених до його компетенції.

3.21. Проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед населення спрямовану на: підвищення обізнаності з питань прав та гарантій у сфері соціального захисту, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми, жорстокому поводженню з дітьми, запобігання та протидії домашньому насильству; запобігання та подолання споживацьких настроїв, формування сімейних цінностей, почуття причетності до розв’язання важливих соціальних завдань громади.

3.22. Бере участь у підготовці пропозицій до проєктів програм соціально-економічного розвитку громади.

3.23. Вносить пропозиції до проєкту бюджету територіальної громади та здійснює видатки в межах затверджених кошторисних призначень.

3.24. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

3.25. Бере участь у підготовці заходів щодо розвитку територіальної громади.

3.26. Бере участь у роботі комісій, утворених при сільській раді та виконавчому комітеті з питань соціального захисту населення.

3.27. Розробляє проєкти рішень сільської ради та виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови з питань соціального захисту населення.

3.28. Бере участь у погодженні проєктів нормативно-правових актів, розроблених іншими виконавчими органами сільської ради.

3.29. Бере участь у підготовці звітів селищного голови для їх розгляду на сесії ради.

3.30. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

3.31. Готує (бере участь у підготовці) проєкти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень.

3.32. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

3.33. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України, депутатів місцевих рад.

3.34. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ.

3.35. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

3.36. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

3.37. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

3.38. Забезпечує захист персональних даних.

3.39. Готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції і вносить їх в установленому порядку на розгляд сесії ради, виконавчого комітету, сільського голови.

3.40. Готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, виконавчому комітету.

3.41. Здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання виконавчому комітетові.

3.42. У межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3.43. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

3.44. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до законодавства України.

 

4. Відділ має право:

4.1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи.

4.2. Подавати пропозиції до проєкту бюджету територіальної громади з питань, що належать до його компетенції.

4.3. Укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань.

4.4. Залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності (за погодженням з їх керівниками) для надання соціальних послуг особам (сім’ям), які перебувають у складних життєвих обставинах.

4.5. Одержувати в установленому порядку від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції.

4.6. Здійснювати посередництво у представництві інтересів осіб, сімей та порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні вимог законодавства з питань надання соціальних послуг та проведення соціальної роботи.

4.7. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи виконавчого комітету ради з питань соціального захисту населення.

4.8. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів місцевого самоврядування системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

 4.9. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Відділу.

5. У Відділі створено відділення надання соціальних послуг населенню, який надає базові соціальні послуги жителям селищної ради. Відділ надає такі соціальні послуги:

- догляд вдома.

Крім того, Відділ може надавати такі соціальні послуги та створювати різні відділення соціальної допомоги :

- денний догляд;

- паліативний/хоспісний догляд;

- соціальна адаптація;

- соціальна інтеграція;

- реабілітація;

- соціальна реабілітація;

- кризове та екстрене втручання;

- посередництво (медіація);

- соціально-економічні (у формі надання натуральної чи грошової допомоги);

- транспортні;

- соціальна профілактика;

- соціальна підтримка;

- соціальний супровід;

- соціальне обслуговування;

- консультування;

інші соціальні послуги.

5.1. Відділення соціальної допомоги вдома

Відділення соціальної допомоги вдома (далі - відділення соціальної допомоги вдома) утворюється для надання соціальних послуг за місцем проживання/перебування не менш як 80 одиноким – громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме:

? похилого віку;

? інвалідів (які досягли 18-річного віку), крім інвалідів унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

? хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадян, які потребують цілодобового стороннього догляду.

Право на позачергове надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома мають одинокі ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), жертви нацистських переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою.

У Відділі може бути утворено кілька відділень соціальної допомоги вдома або одне відділення з відповідною структурою, штатним розписом і фондом оплати праці.

У разі виявлення не менш як 50 непрацездатних громадян з порушеннями опорно-рухового апарату, зору, слуху, з психічними розладами (соціально-безпечні, які не перебувають на спеціальному диспансерному обліку), інших категорій громадян, які не здатні до самообслуговування та які потребують надання соціальних послуг вдома, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування можуть утворювати спеціалізовані відділення, в тому числі паліативного/хоспісного догляду.

Якщо громадян, які потребують надання соціальних послуг, виявлено менш як 18 осіб (для спеціалізованого відділення - менш як 10 осіб), їх обслуговування може здійснюватися згідно з договором, який укладається з непрацюючою фізичною особою і Відділом, про оплату відповідної роботи за рахунок коштів, що виділяються для цієї мети.

5.2. Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до державних стандартів соціальних послуг такі послуги:

1) догляд вдома;

 5.3. Відділення соціальної допомоги вдома може надавати соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам (які досягли 18-річного віку), хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

Надання послуг таким громадянам здійснюється за плату відповідно до тарифів на платні соціальні послуги або з установленням диференційованої плати.

5.4. Сесія Олицької селищної ради може приймати, як виняток, рішення про звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома громадян, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі видатки, пов'язані із наданням соціальних послуг громадян, передбачаються в кошторисі ради за рахунок додаткових коштів місцевих бюджетів.

 5.5. Кількість громадян, якому надаються соціальні послуги, соціальний працівник, соціальний робітник, обсяг їх роботи визначає начальник відділу з урахуванням стану здоров'я громадянина, який обслуговується, його віку, рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на якість надання соціальних послуг (один соціальний робітник обслуговує шістьох громадян у сільській (приміській) місцевості, інших місцевостях, що не мають транспортного сполучення, у приватному або державному секторі без комунальних зручностей і десять громадян у містах з комунальними зручностями; один соціальний робітник обслуговує двох непрацездатних громадян, яким установлена V група рухової активності).

 5.6. На кожного громадянина, якому надаються соціальні послуги у відділенні соціальної допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься:

1) письмова заява громадянина;

2) медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;

3) карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг.

4) один примірник договору, укладеного громадянином і Відділом;

5) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

6) інформація з Державного реєстру прав, отримана посадовою особою структурного підрозділу з питань соціального захисту населення місцевої державної адміністрації або виконавчого органу відповідної ради шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру;

7) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);

8) копія рішення (розпорядження) сесії  Олицької селищної ради, або утвореної ним комісії, про звільнення від плати громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу (за наявності);

9) копія наказу про здійснення (припинення) надання соціальних послуг;

10) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних послуг;

11) індивідуальний план надання соціальної послуги;

12) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб).

13) Акт оцінки потреб особи/ сімї та висновок оцінки потреб.

 5.7. На підставі даних висновку оцінки потреб отримувача соціальної послуги та медичного висновку складається індивідуальний план надання соціальної послуги, після чого між громадянином та Відділом соціального захисту та  соціальних послуг   виконавчого комітету Олицької селищної ради укладається договір, в якому зазначаються зміст та обсяг послуги, порядок оплати, обумовлюються періодичність, строки надання соціальної послуги відділенням соціальної допомоги вдома, інші умови.

Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги з догляду вдома надає соціальну послугу з догляду вдома постійно (III група рухової активності - два рази на тиждень, IV - три рази, V - п’ять разів), періодично (два рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, визначає додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.

  

6. Умови прийняття до Відділу соціального захисту та   соціальних послуг

 6.1. Прийняття до Відділу здійснюється після прийняття рішення Відділом соціального захисту та соціальних послуг виконавчого комітету Олицької селищної ради на підставі  особистої заяви особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах, або її законного представника, на ім?я начальника відділу.

6.1.1. Відділ соціального захисту та соціальних послуг, виконавчого комітету Олицької селищної  ради протягом:

3 робочих днів з дня подання заяви розглядає заяву особи, надає їй допомогу в підготовці необхідних документів, визначених з урахуванням спеціалізації установ, де ця особа, сім’я буде отримувати соціальні послуги;

у разі необхідності, протягом 3 робочих днів після звернення особи надсилає запит до закладу охорони здоров’я за місцем проживання цієї особи для одержання медичного висновку про здатність до самообслуговування та потребу у сторонній допомозі й наданні соціальних послуг; до відповідного підприємства, установи, організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, або виконавчого органу сільської (селищної) ради за місцем реєстрації громадянина – для отримання довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;

5 робочих днів після розгляду заяви визначає індивідуальні потреби особи, сім’ї та готує рекомендації щодо організації надання цій особі, сім’ї соціальних послуг, у т.ч. щодо необхідності здійснення соціального супроводу;

заклад охорони здоров'я протягом 5 календарних днів після надходження запиту надає медичний висновок Відділу соціального захисту  виконавчого комітету Олицької селищної ради, який приймає рішення про надання або відмову в наданні соціальних послуг;

10 робочих днів (якщо не потрібен медичний висновок) після подання заяви приймає рішення на підставі заяви та пакета необхідних документів, визначених індивідуальних потреб щодо надання соціальних послуг.

При прийнятті рішення про надання соціальних послуг та визначенні їх обсягу або відмову у наданні певних соціальних послуг вирішальною є інформація з карти визначення індивідуальних потреб. Про прийняте рішення особа, її опікун/піклувальник, законний представник, сім’я повідомляється письмово.

6.1.2. У разі необхідності надання невідкладної допомоги особі, сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах, Відділ соціального захисту виконавчого комітету Олицької селищної ради приймає рішення про можливість організації та надання соціальних послуг протягом 3 робочих днів.

6.1.3. Відділ соціального захисту виконавчого комітету Олицької селищної ради може відмовити особі, сім’ї у наданні соціальних послуг у разі, якщо за наявних ресурсів у Відділі не в змозі задовольнити визначених потреб у соціальних послугах.

У разі неможливості надання сім’ї, особі, яка перебуває у складних життєвих обставинах, відповідної соціальної послуги Відділ соціального захисту, виконавчого комітету Олицької селищної ради сприяють у наданні таким сім’ям та особам соціальних послуг чи різних видів допомоги іншими закладами, установами та організаціями (різних форм власності та господарювання).

У разі відмови у наданні соціальних послуг, особа, сім’я інформується про відмову письмово протягом 5 робочих днів (якщо не потрібен медичний висновок) з дня подання нею заяви із зазначенням причин відмови та рекомендаціями щодо можливих шляхів вирішення її проблемних питань.

6.1.4. У разі потреби та за згодою особи, сім’ї з метою визначення додаткової потреби у натуральній чи грошовій допомозі проводиться обстеження їх матеріально-побутових умов. Для цього утворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи (із числа працівників Відділу соціального захисту, виконавчого комітету Олицької селищної ради, відділення у якому передбачається надавати основний комплекс соціальних послуг (соціальний робітник).

6.1.5. У разі коли особа, яка потребує надання соціальних послуг, за віком або за станом здоров'я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти її законний представник.

6.1.6. У разі прийняття рішення про надання соціальних послуг особі, сім’ї, з ним/ними або опікуном/піклувальником, законним представником укладається договір про надання соціальних послуг і видається відповідний наказ.

 Терміни та умови перебування у Відділі, умови надання та припинення послуг, права та обов'язки сторін зазначаються у договорі, що укладається між Відділом соціального захисту та соціальних послуг виконавчого комітету Олицької селищної ради та сім’єю, особою, яка потребує соціальних послуг, за винятком послуг, що надаються на разовій основі, зокрема консультаційних. Зміст, обсяг та періодичність надання соціальних послуг зазначаються у індивідуальному плані надання послуг, примірник якого у якості додатка є невід’ємною частиною договору.

6.1.7. На кожного громадянина, який отримує соціальні послуги у Відділі ведеться особова справа.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішення про надання соціальних послуг у Відділі та оформлення особової справи, визначається окремо з огляду на те, яких соціальних послуг потребує особа, сім’я, яка знаходиться у складних життєвих обставинах та у яких установах передбачається їх надання, відповідно до державних стандартів та нормативно-правових діючих актів.

Особові справи оформляються, обліковуються й зберігаються з дотриманням принципів конфіденційності. Інформація, яка знаходиться в особових справах осіб, яким надаються соціальні послуги – є конфіденційною та не підлягає розголошенню.

6.1.8. Особи, сім’ї які знаходяться у складних життєвих обставинах й отримують соціальні послуги у відділі, або їх опікуни/піклувальники, законні представники мають право, після подання письмового запиту на ім’я начальника Відділу соціального захисту та соціальних послуг, переглянути свою особову справу.

6.1.9. Надання соціальних послуг особі, сім’ї, соціальними робітниками, працівниками Відділу здійснюється згідно індивідуального плану надання соціальних послуг. 

6.1.10. Надання соціальних послуг у Відділі припиняється за письмовим повідомленням особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах або її законних представників у разі:

- поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, у результаті чого втрачається потреба у наданні соціальних послуг;

- направлення особи до стаціонарного відділення, будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання;

- зміни місця проживання особи, сім’ї, яка перебуває у складних життєвих обставинах;

- поліпшення матеріально-побутових умов (для осіб, сімей, які потребували надання цих послуг у відділенні організації надання адресної натуральної та грошової допомоги);

- грубого, принизливого ставлення особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах до обслуговуючого персоналу, соціальних працівників, соціальних робітників та інших працівників Відділу (при поступленні трьох доповідних записок соціального робітника з описом повної конкретної ситуації, яка склалася між отримувачем та надавачем соціальних послуг з інтервалом у п’ять робочих днів між доповідними записками).

- порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

- систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

- у разі смерті особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах.

 6.2. Про припинення надання соціальних послуг особі, сім’ї видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних Відділу і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом начальника відділу.

 6.3. Типові форми заяви, повідомлення про прийняття рішення про надання/відмову у наданні соціальних послуг, медичного висновку, карти визначення стану та індивідуальних потреб отримувача у надані соціальних послуг, акта обстеження матеріально-побутових умов, індивідуального плану надання соціальних послуг, договору про надання соціальних послуг, журналу обліку громадян, яких обслуговує Відділ, затверджує Мінсоцполітики в установленому порядку.

 6.4. Соціальні послуги у Відділі можуть надаватися як за плату, диференційовану плату, так і безоплатно.

6.4.1. Безоплатно в обсягах, визначених державними стандартами соціальних послуг, надаються:

 • особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми;

 • особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;

 • дітям з інвалідністю;

 • особам з інвалідністю I групи;

 • дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років;

 • сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів;

 • дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі захворювання, розлади, вади;

 • усім громадянам, середньомісячний сукупний дохід яких менший двох прожиткових мінімумів;

 • усім громадянам – в організації надання соціальних послуг з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, перекладу жестовою мовою, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово).

 6.4.2. Безоплатне надання соціальних послуг у Відділі припиняється у разі:

 • виявлення в особи похилого віку, яку безоплатно обслуговує Відділ, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);

 • надання особі, яка перебуває у складних життєвих обставинах, соціальних послуг фізичною особою, якій призначено грошову компенсацію у встановленому законодавством порядку.

 • Дохід сімї, особи становить більше ніж два прожиткових мінімуми за попередні 6 місяців які передують місяцю звернення для особи,сімї.

6.4.3. Іншим особам соціальні послуги в обсягах, визначених державними стандартами, можуть надаватися із встановленням диференційованої плати (від двох до чотирьох прожиткових мінімумів)залежно від доходу таких осіб відповідно до діючого законодавства.

4.4.4.Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними стандартами,  надаються  за  плату (дохід яких перевищує чотири прожиткових мінімуми за попередні шість місяців,які передують місяцю звернення.

6.4.5. Обмеження чи відмова в отриманні одних соціальних послуг не може бути підставою для обмеження чи відмови в інших соціальних послугах.

6.4.6. Платні соціальні послуги надаються Відділом (в межах наявних можливостей), згідно постанов Кабінету Міністрів України №429 від 01.06.2020 року громадянам, похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу;

 • громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, у зв'язку із стихійним лихом, катастрофою, (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж 2 прожиткових мінімума для сім’ї.

договір та забезпечує його виконання.        

 

 

6.4.7. Тарифи на платні,  диференційованою платою, соціальні послуги встановлюються Відділом відповідно до Наказу Міністерства соціальної політики №419 від 16.06.2020 року  «Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї і затверджуються  виконавчим комітетом Олицької селищної ради та Постанови КМУ №429 від 01.06.2020 року «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати та внесення змін до переліку соціальних послуг,умов та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

6.4.8. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, використовуються відповідно до чинного законодавства.

Доходи (прибутки) або майно Відділу чи їх частина не підлягають розподілу між його засновниками (учасниками), працівниками та робітниками Відділу (крім оплати їхньої праці,нарахування єдиного соціального внеску), працівниками апарату селищної ради та іншими повязаними з ними особами. Доходи (прибутки) та майно Відділу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Відділу, реалізації мети (цілей,завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Положенням.

6.4.9. У виняткових випадках громадяни похилого віку, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за надання соціальних послуг у Відділі в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених осіб і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього засновник самостійно або через утворену ним комісію приймає рішення про звільнення громадян від зазначеної плати.

Відділення соціальної допомоги вдома очолює завідувач відділення соціальної допомоги вдома (за наявності).В разі відсутності завідувача відділення соціальної допомоги вдома  організація роботи відділення покладається на начальника відділу соціального захисту та соціальних послуг.

 7. Система взаємодії

7.1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету ради, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Керівництво відділу

8.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади селищним головою згідно із законодавством про службу в органах місцевого самоврядування та Кодексу законів про працю України;

кваліфікаційні вимоги: на посаду начальника відділу призначається громадянин України, який не досяг граничного віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування, має повну вищу освіту за фахом за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.

 

Начальник відділу:

8.1.1. Очолює Відділ, здійснює керівництво Відділом та визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження керівника Відділу в органах місцевого самоврядування, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Відділі.

8.1.2. Подає на затвердження селищній раді Положення про Відділ.

8.1.3. Затверджує положення про  Відділ, посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов'язки між ними.

8.1.4. Планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого комітету.

8.1.5. Вживає заходів щодо удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Відділу.

8.1.6. Звітує перед селищним головою про виконання покладених на Відділ завдань та затверджених планів роботи.

8.1.7. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях виконавчого комітету питань, що належать до компетенції Відділу, та організовує підготовку проєктів відповідних рішень.

8.1.8. Представляє інтереси Відділу у судах та у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету, підприємствами, установами та організаціями.

8.1.9. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.

8.1.10. Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані селищним головою.

8.1.11. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб Відділу.

8.1.12. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Відділу селищний голова у  порядку, передбаченому  законодавством про службу в органах місцевого самоврядування та Кодексом законів про працю України, посадових осіб Відділу, заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності.

8.1.13. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Відділу.

8.1.14. Забезпечує дотримання працівниками Відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

8.1.15. Укладає з працівниками відділу колективний

8.1.16. Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників Відділу.

8.1.17. Здійснює загальне керівництво і контроль за діяльністю підпорядкованих установ та закладів.

8.1.18. Подає селищному голові пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством, підпорядкованих Відділу керівників центрів, установ, закладів (при наявності таких). 

8.1.19. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

9.Заключні положення

9.1. Структура Відділу  затверджується рішенням ради.

9.2. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Відділу визначає селищна рада у межах відповідних бюджетних призначень.

9.3. Штатний розпис та кошторис Відділу затверджує селищний голова за пропозиціями начальника Відділу та погодженням начальника відділу фінансів виконавчого комітету Олицької селищної ради.

9.4. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету ради, якщо інше не передбачено законом.

9.5. У Відділі для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, може утворюватися комісія у складі начальника відділу (голова комісії) та інших працівників відділу. До складу комісії можуть входити керівники інших структурних підрозділів виконавчого комітету. 

9.6. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється селищною радою у встановленому законом порядку. Відділ утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідних неприбуткових організацій;

У разі припинення Відділу у результаті його ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску) чи реорганізації (злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи, майно повинні бути передані до Олицької селищної ради та кошти зараховані до бюджету Олицької селищної ради.

 

9.7. Зміни та доповнення до Положення вносяться рішенням ради за пропозицією селищного голови, начальника Відділу, виконавчого комітету.

 

 

 

Селищний голова                                                       Олександр ПРЕНДЕЦЬКИЙ

 

Катерина Миндреску

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень